Currency/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)


Currency on tietotyyppi, jossa on neljä numeroa desimaalipisteen oikealla puolella ja sen arvoalue -922337203685477.5808 - 922337203685477.5807. Currency tyypin tarkoituksena on antaa aritmeettiset tulokset, jotka vastaavat tarkasti tulosarvojen desimaalilaskelmia.

Reaaliset arvot tallennetaan normaalisti binäärilukujärjestelmään sisäisesti ja laskelmat suoritetaan CPU:ssa binaariaritmeettisesti. Koska ihmiset haluavat että syöttö- ja lähtönumerot ovat desimaalilukuja, ulkoisten desimaalilukujen ja niiden binäärisen sisäisen esityksen välillä on oltava muunnos. Binäärilukujen muuntamisen ja binaariarmeettisen laskennan tuloksena normaalin todellisen aritmeettisen tuloksen tulokset voivat poiketa desimaalilaskennasta. Tämä poikkeama ei ole kriittinen monissa sovelluksissa, mutta taloudelliset sovellukset haluavat aritmeettisten toimintojensa vastaavan desimaalilaskennan. Currency tyyppi on suunniteltu antamaan aritmeettisia tuloksia, jotka vastaavat annetuista todellisista arvoista desimaaliaritmeettista.

Katso myösNavikointipalkki: datatyypit
Yksinkertaiset datatyypit

boolean byte cardinal char currency double dword extended int8 int16 int32 int64 integer longint real shortint single smallint pointer qword word

Monimutkaiset datatyypit

array class object record set string shortstring