Database libraries/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) polski (pl)

Biblioteki baz danych
Nzwa Programiści Platformy Licencje Obsługiwane bazy danych
Advantage TDataSet Descendant Linux, Windows, NetWare Clipper, FoxPro i Visual FoxPro 9 DBF
FBLib Pierwotnie autorstwa Alessandro Batistiego. Obecnie utrzymywany przez Graeme Geldenhuys. Windows, Linux LGPL Firebird, Interbase.
Najnowszy kod FBLib znajduje się obecnie w repozytorium tiOPF.
fcl-db Zespół FPC (i twórcy komponentów zawartych w Lazarusie) Różne (w zależności od biblioteki klienta DB) Zmodyfikowane LGPL (podobnie jak reszta FPC FCL) Dbase, In-memory, Interbase, Firebird, Microsoft SQL Server, MySQL, ODBC (np. MS Access), Oracle, Paradox, PostgreSQL, SQLite, Sybase ASE.
FIBL Sergey Smirnov LGPL Firebird
IBX MWA Software Linux, Windows Licencja publiczna InterBase, Initial Developers Public License Firebird
Pascal Data Objects (PDO) John Marino Windows, Linux LGPL MySQL, Firebird
tiOPF Peter Hinrichsen,
Graeme Geldenhuys
Windows, Linux MPL, Zmodyfikowana LGPL Interbase przez IBX, Oracle przez DOA, MySQL przez ZeosLib, XML przez MSDOM, XML przez XMLLite, Paradox przez BDE, MSAccess przez ADO, MSSQLServer przez ADO, FireBird przez FBLib, FireBird przez SqlDB, PostgreSQL przez SqlDB, HTTP Proxy-Remote, pliki tekstowe (pliki CSV i TAB)
TPSQL Antonio d'Avino Zmodyfikowana LGPL PostgreSQL
TDBF Micha Nelissen Obsługiwane przez FPC LGPL dBase, pliki FoxPro
Unified Interbase Henri Gourvest MPL Interbase, Firebird
Zeoslib Zeos team GPL, LGPL MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, MS SQL Server, Sybase, Oracle i SQLite
ZMSQL Zlatko Matic Zmodyfikowana LGPL i MPL In-memory, płaskie pliki tekstowe

Zobacz także