Dec/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Dec (decrement) aliohjelma Pascal ohjelmoinnissa mahdollistaa helpon yhdellä (tai jollakin muulla arvolla) muuttujan vähentämisen. Esimerkiksi, käyttämällä Dec (decrement) aliohjelmaa, voidaan vähentää yhdellä (1) muuttujaa a:ta näin:

 dec( a );

Jos halutaan vähentää kahdella (tai jollakin muulla arvolla):

 dec( a, 2 );

Dec aliohjelma sisältyy System Unittiin.


Katso myös

  • Linkki RTL dokumenttiin: dec
  • Inc - Lisää muuttujan arvoa.
  • Linkki RTL dokumenttiin: pred - palauttaa (ordinaali tyypin) edellisen arvon.
  • For luuppi_muuttuja := lähtö_piste Downto loppu_piste Do.