FCL/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) 日本語 (ja) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Free Component Library (FCL) on kokoelma käännösyksiköitä, jotka tarjoavat komponentit (lähinnä luokkia) yleisiin tehtäviin. On myös LCL Components saatavilla suoraan Lazaruksesta (Ne ovat lähinnä visuaalisia komponentteja). FCL on monin tavoin yhteensopiva Delphin 'Visual Component Library (VCL) kanssa mutta FCL rajoittuu vain ei visuaalisiin komponentteihin.


Linkistä Free Component Library nykyisen kehityksen tilaa ja yleiskatsaus käytettävistä komponenteista. Voit myös tarkastella lähdekoodia. Huomaa, että on olemassa myös joitakin alustasta riippuvaisia tiedostoja.

Käyttäminen

käyttääksesi FCL komponentteja ohjelmaan täytyy sisällyttää sen käännösyksikön nimen (sen ohjelman tai käännösyksikön) uses lausekkeeseen jossa sitä käytetään.

Oletuksena kääntäjän konfiguraatio on laitettu etsimään FCL hakemistosta näitä käännösyksiköitä. Voit myös asettaa sopivan hakupolun komentoriville kääntäjän optioon -Fu <polku-FCL-käännösyksiköt>

Paketit

Täydellinen luettelo FCL-paketeista löytyy: Package List


FCL-etuliitteiset paketit ovat:

 • fcl-base perusyksiköt (sisältää esimerkiksi expression parser)
 • fcl-async Asynchronous I/O (serial?)
 • fcl-db Yleinen tietokanta tuki j valmiiksi pakattuja ajureita
 • fcl-fpcunit Yksikkötestaus ( Unit testing framework )
 • fcl-image Rasterikuvien lukeminen ja kirjoittaminen (fpimage)
 • fcl-json JSON rutiinit (javascript object streaming)
 • fcl-net Verkkoon liittyvät käännösyksiköt
 • fcl-passrc Pascal kielen jäsentäminen ( Pascal language parsing and transformation )
 • fcl-process Process controll
 • fcl-registry Registry
 • fcl-res Resurssien käsittely
 • fcl-stl Yleinen säiliökirjasto (standard template library)
 • fcl-web Apuja web-sovellusten kehittämiseen
 • fcl-xml XML (DOM) käännösyksiköt ja ​​niihin liittyvät yksiköt.

Dokumentointi

Tällä hetkellä FCL ei ole täysin dokumentoitu (Voit vapaasti osallistua, katso Reference for 'fcl' ). Delphi yhteensopivien käännösyksiköiden osalta, voit tutustua vastaaviin Delphi dokumentointiin. Voit aina myös katsoa lähdekooditiedostoja: source repository.

Esimerkki

The following program illustrates the use of the class TObjectList in the FCL unit Contnrs (providing various containers, including lists, stacks, and queues):

 program TObjectListExample;
 
 uses
  Classes, { from RTL for TObject }
  Contnrs; { from FCL for TObjectList }
 
 type
  TMyObject = class(TObject) { vain jokin sovelluskohtainen ​​luokka }
  private
   FName: String; { Merkkijono kenttä }
  public
   constructor Create(AName: String); { rakentaja johon annetaan nimi }
   property Name: String read FName; { ominaisuus joka kertoo nimen }
  end;
 
 constructor TMyObject.Create(AName: String);
 begin
  inherited Create;
  FName := AName;
 end;
 
 var
  VObjectList: TObjectList; { luettelo objects; Se on vain viittaus tähän luetteloon! }
 
 begin
  VObjectList := TObjectList.Create { tehdään tyhjä luettelo }
  with VObjectList do
  begin
   Add(TMyObject.Create('Thing One'));
   Writeln((Last as TMyObject).Name);
   Add(TMyObject.Create('Thing Two'));
   Writeln((Last as TMyObject).Name);
  end;
 end.

Tämä ohjelma on käännettävä olio-tilassa, kuten -Mobjfpc tai -Mdelphi.

FCL Komponentit

Tämä ei ole tyhjentävä luettelo (välttää päällekkäistä työtä). Siinä mainitaan vain joitakin tärkeitä osia, tai osat, jotka eivät muuten ole helppo löytää.


Classes
Base classes for Object Pascal extensions in Delphi mode
Contnrs
Some common container classes
FPCUnit
Unit testing framework (based on Kent Beck's unit testing framework. See JUnit), fpcunit, ***broken link, fix me:*** documenting article about FPCUnit
XMLRead, XMLWrite and DOM
Yksityiskohtaisesti XML Tutorial