Greatest common divisor/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Suurin yhteinen tekijä

Suurin yhteinen tekijä on suurin kokonaisluku, jolla voidaan jakaa annetut kaksi kokonaislukua. Jos annetut kokonaisluvut ovat 121 ja 143 niin niiden suurin yhteinen tekijä on 11.

On olemassa monia menetelmiä laskea tämä. Esimerkiksi jakoon perustuva Eukleideen algoritmia käyttävä versio voidaan ohjelmoida näin:

Funktio GreatestCommonDivisor

function GreatestCommonDivisor(a, b: Int64): Int64;
var
 temp: Int64;
begin
 while b <> 0 do
 begin
  temp := b;
  b := a mod b;
  a := temp
 end;
 result := a
end;

Tai toinen vaihtoehtoinen tapa

function GreatestCommonDivisor_EuclidsSubtractionMethod(a, b: Int64): Int64;
//only works with positive integers
begin
 if (a < 0) then a := -a;
 if (b < 0) then b := -b;
 if (a = 0) then Exit(b);
 if (b = 0) then Exit(a); 
 while not (a = b) do
 begin
  if (a > b) then
   a := a - b
  else
   b := b - a;
 end;
 Result := a;
end;

Katso myös