In/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Varattu sana in testaa kuuloko kyseinen arvo joukkoon. Se palauttaa boolean arvon true jos arvo kuuluu joukkoon ja arvon false jos se ei kuulu kyseiseen joukkoon. In sanaa käytetään myös varatun sanan for kanssa for-in -silmukassa.

Esimerkki ohjelma

program projectin;
uses SysUtils,TypInfo;

type
 marja = (mustikka, lehtokuusama, puolukka, vadelma, lumimarja, mansikka);
 Berries = set of marja;
var
  kori: Berries;
  someberry:marja;
  str:string;
  i:integer;
begin
 kori := [];
 writeLn('Valitse jokin marja seuraavista marjoista koriin');
 repeat
  i:=1;
  for someberry in marja do
   begin
    Str := GetEnumName(TypeInfo(marja),ord(someberry));
    writeln(i,' : ',Str);
    inc(i);
   end;
  writeln('0 : poistu ');
  writeln;
  readln (i);
  if i>0 then
   begin
    someberry :=marja(i-1);
    Include(kori,someberry);
   end;
 until i=0;
 if (lehtokuusama in kori) or (lumimarja in kori) then
  begin
   writeln ('Sinulla on myrkyllisiä marjoja korissasi');
   if lehtokuusama in kori then
    writeln ('Korissasi on myrkyllinen lehtokuusama!') ;
   if lumimarja in kori then
    writeln ('Korissasi on myrkyllinen lumimarja!');
  end;
 writeln('Joten sinulla oli nämä marjat korissasi:');
 for someberry in kori do
 begin
  Str := GetEnumName(TypeInfo(marja),ord(someberry));
  writeln(Str);
 end;
 readln ;
end.