Install on Fedora/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl)

Fedora icon (2021).svg

Ten artykuł odnosi się tylko do Fedora.

Zobacz także: Przewodnik programowania wieloplatformowego

Instalacja na dystrybucji Fedora

Proszę zobacz Instalowanie Lazarusa w Linuksie - stronę, która zawiera większość tego, czego potrzebujesz dla większości dystrybucji Linuksa.

Fedora 22 i nowsze

Polecenie instalacji począwszy od systemu Fedora 22 jest nastepujące:

sudo dnf install lazarus

Np. pakiety domyślnie dołączone w Fedorze 29 to:

  • lazarus 1.8.4
  • fpc 3.0.4

Fedora 21 i starsze wersje

Polecenie instalacji w systemie Fedora 21 i starszych było następujące:

sudo yum install lazarus

Instalacja najnowszych pakietów

Pobierz najnowsze pakiety RPM z SourceForge. Musisz pobrać odpowiednie pakiety dla:

  • fpc-src
  • fpc
  • lazarus

Przejdź do folderu pobierania i zainstaluj wybrane pakiety w kolejności: fpc-src, fpc, lazarus.