Is/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Varattu sana is kuuluu olio-ohjelmointiin. Is operaattorilla testataan, onko olio tietyn tyypin (joka on luokan tai lapsiluokan) esiintymä. Is operaattori testaa sen vasemmalla puolella olevan muuttujan ja sen oikealla puolella olevan tyypin. Tuloksena on boolean arvo, joka osoittaa, kuuluuko objekti tähän tyyppiin vai ei.

Esimerkki:

  ...
  If fruit is TCitrusFruit then ... // Tarkistaa, kuuluuko fruit olio TCitrusFruit-luokkaan
  ...