JavaScript/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) русский (ru)


JavaScript on oliopohjainen skriptikieli. JavaScriptiä käytetään interaktiivisten verkkosivustojen luomiseen..

  • Hidas suoritusnopeus.
  • pas2js on Pascalista JavaScriptiin siirrin (transpiler).