LAMW/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) polski (pl) русский (ru)

Android robot.svg

Ten artykuł odnosi się tylko do systemu Android.

Zobacz także: Przewodnik programowania wieloplatformowego

Light bulb  Uwaga: Ta strona pochodzi z poprzedniego samouczka HOW_TO_INSTALL_by_Dieselnutjob.pdf (dla Windows, obecnie plik wydaje się być niedostępny). Teraz jest to Wiki, możesz ją zaktualizować, jeśli jesteś pewien, że coś działa i/lub jest pomocne.

LAMW jest zestawem kreatorów Lazarusa, które uruchomisz z menu Buduj i Narzędzia.

LAMW pomaga ustawić parametry, uporządkować biblioteki i uruchomić narzędzia wymagane do tworzenia plików APK, używanych do instalowania aplikacji na Androida.

Ta instalacja zawiera kilka pakietów zawierających komponenty przydatne do tworzenia programów na Androida za pomocą Lazarusa przy użyciu JNI.

Jak zainstalować w systemie Linux

Zobacz LAMW na Linuksie

Jak zainstalować w systemie Windows

Działa w 64-bitowych systemach Windows 8 i 10 Home Edition.

Pliki do pobrania

Utwórz foldery C:\lamw i C:\lamw\projects

Pobierz te pliki do folderu C:\lamw :

lamw download.png

Ważne informacje:

Podane tutaj wersje obecnie działają, chociaż niektóre z nich są stare, a nawet ukryte przez ich twórcę/wydawcę.

Ale najnowsze stabilne wersje nie zawsze są kompatybilne z tym narzędziem (jak np. NDK).

Jeśli okaże się, że nowsza stabilna wersja działa dobrze, zaktualizuj Wiki.

Być może masz już zainstalowane zestawy na swoim komputerze. Może to prowadzić do problemów, jeśli spróbujesz je ponownie wykorzystać. Bezpieczniej jest pobierać nowe pliki w c:\lamw. Należy pamiętać, aby używać odpowiednich wersji i nie używać skrótów zainstalowanych wcześniej z innymi wersjami.

Pobierz źródła

Musisz uzyskać źródła LAMW za pomocą jednej z 3 metod wymienionych poniżej. Zawierają one kreatory i 3 pakiety.

Pobieranie za pomocą klienta git

Używamy tutaj Git Gui, ale możesz użyć innych prostszych narzędzi, takich jak Tortoise GIT.

 1. utwórz folder C:\lamw\lazandroidmodulewizard
 2. kliknij prawym przyciskiem myszy na tym folderze
 3. kliknij "GIT Gui here"
 4. kliknij „Clone existing repository” (Sklonuj istniejące repozytorium) i wprowadź ten adres https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard w „Source location” (Lokalizacja źródła).
 5. wybierz katalog C:\lamw\lazandroidmodulewizard

lamw git checkout.png

Pobieranie za pomocą klienta svn

Za pomocą Tortoise SVN

https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard do C:\lamw\lazandroidmodulewizard

lamw svn checkout 1.png

lamw svn checkout 2.png

Rozpakuj zip

Alternatywną metodą jest pobranie tego pliku zip do folderu c:\lamw i rozpakowanie do (domyślnego) folderu C:\lamw\lazandroidmodulewizard

Będziesz musiał to robić często, ponieważ często pojawiają się aktualizacje LAMW, a nie będziesz miał żadnych funkcji menedżera źródeł, aby szybko sprawdzić aktualizacje lub zaangażować się w projekt.

Instalowanie

Rozpakuj android-sdk_r24.4.1-windows.zip do folderu c:\lamw\android-sdk-windows

Rozpakuj android-ndk-r10e-windows-x86.zip do folderu c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86

Rozpakuj apache-ant-1.9.6-bin.zip do folderu c:\lamw\apache-ant-1.9.6

Rozpakuj laz4android1.5-50093-FPC3.1.1.7z do folderu C:\lamw\Laz4Android

Uruchom jdk-8u65-windows-i586.exe, aby zainstalować JDK do folderu C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65\

lamw java sdk install.png

Light bulb  Uwaga: W zależności od narzędzia, którego używasz do wyodrębniania zip lub 7z, upewnij się, że nie masz podwójnie zagnieżdżonego folderu. Coś takiego jak c:\lamw\android-ndk-r10e-windows-x86\android-ndk-r10e-windows-x86 doprowadzi do błędów w kolejnych krokach...

Zaktualizuj Java development kits

Uruchom C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe

 1. odznacz Android N (API 23 N Preview)
 2. odznacz Android 6.0 (API 23)
 3. wybierz Android SDK Platform-tools
 4. wybierz Android SDK Build-tools
 5. wybierz Extras/Android Support Library [jeśli jest...]
 6. wybierz Extras/Google USB Driver
 7. kliknij Install 4 packages... (Zainstaluj 4 pakiety) [3 pakiety, jeśli nie ma biblioteki Android Support Library]
 8. Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
 9. poczekaj na zakończenie pobierania
 10. Zamknij SDK Manager

lamw sdk manager 1.png

Uruchom ponownie C:\lamw\android-sdk-windows\SDK Manager.exe

 1. odznacz Android N (API 23 N Preview)
 2. odznacz Android 6.0 (API 23)
 3. rozwiń Android 4.2.2 (API 17)
 4. wybierz SDK Platfrom
 5. wybierz ARM EABI v7a System Image
 6. kliknij Install 2 packages... (Zainstaluj 4 pakiety)
 7. Zaakceptuj licencję i kliknij Install (Zainstaluj)
 8. poczekaj na zakończenie pobierania
 9. Zamknij SDK Manager

lamw sdk manager 2.png

Budowanie i przygotowanie Laz4Android

Laz4Android jest po prostu instancją Lazarusa.

W systemie Windows uruchom cmd, a następnie wykonaj polecenia:

cd \lamw\Laz4Android build.bat

lamw cmd laz4android 1.png

lamw cmd laz4android 2.png

Po zakończeniu wyjdź z trybu cmd

Utwórz skrót na pulpicie dla programu C:\lamw\laz4android\startlazarus.exe

Uruchom go

Uruchom IDE

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\tfpandroidbridge_pack.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\lazandroidwizardpack.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Package -> Open package file (.lpk)

wybierz C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\ide_tools\amw_ide_tools.lpk

Skompiluj

Use>> Install

Czy chcesz teraz odbudować Lazarusa? Yes

Laz4Android uruchomi się ponownie

Ustawianie ścieżek

W Laz4Android:

Tools (narzędzia) -> [LAMW] Android Module Wizard -> Path settings (Ustawianie ścieżek)

Ścieżka do Java JDK: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_65
Ścieżka do Ant bin: C:\lamw\apache-ant-1.9.6\bin
Ścieżka do Android SDK: c:\lamw\android-sdk_r24.4.1-windows
Ścieżka do Android Gradle: C:\lamw\gradle
Ścieżka do Android NDK: C:\lamw\android-ndk-r10e
NDK version: 10e
Ścieżka do Simonsay's templates: C:\lamw\lazandroidmodulewizard\trunk\java

lamw path settings.png

OK.

File -> Restart

Stwórz swój pierwszy projekt

W Laz4Android :

Project -> Close project [Jeśli to konieczne]

Project Wizard -> New project

Wybierz JNI Android Module [Lamw GUI]

Kliknij OK

lamw create new project.png

Path to Workspace [Projects Folder]: C:\lamw\projects
New Project Name: LamwGUIProject1
Default Package Name: org.lamw
Include "android-support-v4.jar": no
NDKPlatfom: 17
MinSdkAPI: 17
TargetSdkApi: 17
Instruction: ARMv7a
ARM Fpu: Soft
Android Theme: DeviceDefault

lamw configure project.png

Zapisz unit1.pas

Kliknij Save

Teraz, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE wyświetli komunikat o błędzie.

File -> Restart

Po ponownym uruchomieniu, jeśli najedziesz kursorem myszy na dowolny moduł w klauzuli uses, IDE nie wyświetla już komunikatu o błędzie

Przeciągnij z Android Bridge jButton na formularz

Dodaj zdarzenie OnClick przez dwukrotne kliknięcie:

procedure TAndroidModule1.jButton1Click( Sender: TObject );
begin
 ShowMessage('Witaj Świecie');
end;

File (Plik) -> Save All (Zapisz wszystko)

Run (Uruchom) -> Build (Buduj)

Target (Cel): C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\libs\armeabi\libcontrol.so: Success (Sukces)

Light bulb  Uwaga: Ten krok kompilacji nie jest wymagany, ponieważ zostanie wykonany w następnym. Może jednak pomóc w zdiagnozowaniu problemu.
Light bulb  Uwaga: Przed następnym krokiem sprawdź, czy urządzenie z systemem Android jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB.

Run (Uruchom) -> [Lamw] Build APK and run (Zbuduj APK i uruchom)

Building APK...: Success (Sukces)

jeśli ADB działa z Twoim telefonem, APK zostanie skopiowany, zainstalowany i uruchomiony automatycznie!

W przeciwnym razie skopiuj C:\lamw\projects\LamwGUIProject1\bin\LamwGUIProject1-debug.apk do jakiegoś folderu na urządzeniu z systemem Android i zainstaluj ten plik za pomocą menedżera plików urządzenia.

Inne programy demonstracyjne

W C:\lamw\trunk\demos\Eclipse znajdziesz wiele projektów, które pomogą Ci zapoznać się z dostępnymi funkcjonalnościami.

W tym celu:

 1. Otwórz plik projektu <project_name>/jni/controls.lpi
 2. Przejdź do opcji projektu i zmień ścieżki NDK zgodnie z twoją instalacją.
 3. Przejdź do Project, Options, LAMW Project configuration i sprawdź Target SDK API, który musi być taki sam jak zainstalowany powyżej.
 4. Uruchom, Zbuduj ten projekt. Podobnie jak w powyższym „Hello World”, należy skopiować, zainstalować i uruchomić aplikację na urządzeniu z systemem Android.
 5. Zrób to!

Jeśli pojawi się komunikat „Application has stopped” (Aplikacja została zatrzymana), przydatne może być przejście do Narzędzia, [LAMW] Kreator modułu Androida, Szablony kodu aktualizacji

Wybierz katalog zawierający przykłady i projekt i kliknij „OK”.

Następnie skompiluj ponownie i powinno działać!

Zobacz także