Local variables/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) русский (ru)

Paikallinen muuttuja on määritelty aliohjelman (procedure), funktion, metodin tai käännösyksikön (unit) implementation osan sisällä ja se on haettavissa vain siellä, niin sillä sanotaan olevan vain paikallinen näkyvyys eikä sitä pysty hakemaan/näkemään ulkopuolelta (esim. toisesta ulkopuolisesta aliohjelmasta, funktiosta tai käännösyksiköstä)

 procedure DoSomething; 
 var
 
  x : TJokin_typpi;

 begin
  
 end;

Katso myös