NaN/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) русский (ru)

NaN (epäluku, Not a number) on numeerisen datatyypin arvo, joka edustaa määrittelemätöntä tai ennalta arvaamatonta arvoa. Nämä arvot johtuvat toiminnoista, joilla on määrittelemättömät numeeriset tulokset. NaN ei ole sama kuin äärettömyys.


program Project1;

begin
  Writeln (0/0);
  Readln;
end.