Networking/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Táto stránka by mala slúžiť ako úvod k tutoriálom so zameraním na sieťové programovanie v Lazarus. Nie som expert na sieťové programovanie a článok budem priebežne rozširovať podľa toho, ako budú rásť moje vedomosti v oblasti. Chcem pozvať ostatných, aby pomáhali vytvárať články o sieťovom programovaní. Iba pridajte odkaz do nasledovnej sekcie, pridajte stránku a napíšte svoj vlastný wiki článok. Na tejto stránke je poskytnutých niekoľko všeobecných informácií.

Ostatné sieťové tutoriály

Protokol TCP/IP

Webové služby

Podľa konzorcia W3C sa za webovú službu považuje softvérový systém navrhnutý pre operatívne podporovanie spolupráce "stroj-stroj" uskutočňovaných po sieti. Má svoje rozhranie, ktoré je popísané v strojovo spracovateľnom formáte, ako napríklad WSDL. Ostatné systémy prichádzajú do kontaktu s webovou službou spôsobom predpísaným jej rozhraním, používajúc správy, ktoré môžu byť uzatvorené v SOAP obálkach, alebo sa riadia REST prístupom. Tieto správy sú typicky prepravované pomocou HTTP a normálne pozostávajú z XML v spojení s nejakými inými webovými štandardami. Softvérové aplikácie napísané v rozličných programovacích jazykoch a bežiace na rôznych platformách, tak môžu používať webové služby pre výmenu dát po počítačovej sieti, ako napr. Internet, spôsobom podobným komunikácii medzi procesmi bežiacimi na jednom počítači. Táto spolupráca (povedzme medzi aplikáciami pre Windows a Linux) je možná vďaka používaniu otvorených štandardov. Hlavné organizácie zodpovedné za architektúru a štandardizáciu webových služieb sú OASIS a W3C. Na zlepšenie spolupráce medzi webovými službami vyvinula organizácia WS-I sériu profilov pre ďalšie definovanie vyvinutých štandardov.

Web Service Toolkit pre FPC & Lazarus

Web Service Toolkit/sk je balíček webových služieb pre FPC a Lazarus.