ZLib/pl

From Free Pascal wiki

English (en) polski (pl)

Moduł zlib jest bezpośrednim tłumaczeniem plików nagłówkowych libz. Daje to na dostęp do biblioteki kompresji libz, i sam w sobie jest równoważny modułowi paszlib, z wyjątkiem rzeczywistego kodu znajdującego się w bibliotece współdzelonej.

Wróć do Listy pakietów