Executable program/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) polski (pl) português (pt) русский (ru)

Program wykonywalny jest przetłumaczonym kodem źródłowym (w tym przypadku, Pascala) przez kompilator (albo kod źródłowy w języku assemblera, który jest tłumaczony przez assembler) do modułu obiektów, który łączy się z innymi niezbędnymi modułami Pascala jak biblioteka dynamiczna RTL i różnymi innymi modułami obiektów napisanych przez różne osoby, w celu zbudowania wynikowego binarnego programu. Program taki może być:

  • uruchamiany bezpośrednio przez system operacyjny jako application,
  • używany przez system operacyjny jako sterownik urządzeń, lub
  • stać się częścią samego systemu operacyjnego.


Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --Sławomir Załęcki 12:54, 9 September 2010 (CEST)