Executable program/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) polski (pl) português (pt) русский (ru)

Suorittava ohjelma (tässä tapauksessa, Pascalin) lähdekoodista kääntäjällä (tai assembly kielen lähdekoodi joka on käännetty assemblerilla) tehty käännös objekti moduliksi, joka on yhdistetty kaikkiin tarvittaviin Pascalin käännösyksiköihin, Pascalin run time kirjastoon ja muihin objektimoduleihin, jotka voivat olla muiden kirjoittamia. Se tuottaa varsinaisen binääriohjelman, joka voi olla

Katso myös