object-oriented programming/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) Esperanto (eo) suomi (fi) polski (pl)

Programowanie obiektowe (OOP) to metoda programowania służąca do pisania programów przy użyciu „obiektu” do reprezentowania danych i metod. Obiekt może na żądanie wykonywać funkcje znane jako metody. Obiekt przechowuje dane w swoich wewnętrznych zmiennych. Klasa class definiuje wspólne cechy wybranych obiektów.

Dziedziczenie pozwala tworzyć nowe definicje klas na podstawie starych definicji (zobacz więcej o używaniu słowo zastrzeżone inherited). constructor to metoda zajmująca się tworzeniem obiektów. destructor jest wywoływana, gdy obiekt ma zostać zniszczony.