Const/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Määrittelyä const käytetään Pascal ohjelmassa kertomaan kääntäjälle että tietyt tunnisteet on määritelty vakioiksi jolloin ne alustetaan tiettyyn arvoon käännösaikana. Vakioiden vastakohtana on muuttuja jonka arvoa (alustetaan ja) muutetaan ajonaikana.

Joskus Const määrittelyä käytetään määrittelemään muuttujia jotka alustetaan tiettyyn arvoon ja niitä voidaan muuttaa ohjelman ajon aikana. Näin voidaan tehdä esimerkiksi kun alustetaan tietty taulukko käännösaikana.