Identifier/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Pascal-ohjelmassa yksilöivää tunniste on symboolinen nimi joka koostuu kirjaimista (a...z/ A...Z), numeroista (0...9) ja tietyistä erikoismerkeistä. Näiden käytöllä ilmaistaan tieyttyä muuttujaa (var), vakiota (const), oliota, tietuetta (record), tyyppiä (type), aliohjelmaa (procedure) tai funktiota (function).

Esimerkiksi seuraavanlainen pala koodia:

 Program WittsEnd;
 Const Y=2;
 Var Plugh: Integer;
  Procedure Xyzzy;
  begin
  end;
 Begin
  Plugh := Y*2;
 end.

kertoo meille että

 • WittsEnd
 • Y
 • Plugh
 • Xyzzy

ovat kaikki yksilöiviä tunnisteita.