Creating A Patch/sk

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk)

Pokyny

Predpokladom je, že máte Lazarusa zo SVN. Getting Lazarus Via SVN

Otvorte príkazový riadok, alebo terminál a vojdiťe do adresára kde máte zdrojové kódy Lazarusu.

Inštrukcie pre Windows:

Budeme predpokladať, že zdrojové kódy sa nachádzajú v C:\lazarus

 1. Otvorte príkazový riadok
 2. c: {stlač enter}
 3. cd \lazarus {stlač enter}
 4. svn diff > mypatch.dif {stlač enter}

Inštrukcie pre Linux/BSD atď:

Budeme predpokladať, že zdrojové kódy sa nachádzajú v $HOME/lazarus

 1. Otvorte svoj oblúbený terminálový program
 2. cd $HOME {stlač enter}
 3. cd lazarus {stlač enter}
 4. svn diff > mypatch.diff {stlač enter}


Poznámka: Ja si ten súbor ešte rád kontrolujem aby som sa uistil že tam je len čo tam má byť.

Odporúčaný spôsob zasielania súboru je cez bug tracker. Ak pre problém, ktorý Váš patch opravuje existuje hlásenie, použite ho, v opačnom prípade vytvorte nové hlásenie o chybe. Súbor s patchom pripojte do hlásenia.

Druhou možnostou je spakovanie súboru pomocou zip, alebo gzip a poslanie na Lazarus mailing list (40 kB limit), alebo na mail pre patche patch@lazarus.dommelstein.net.

Eto vsjo!

Problémy

Toto sa väčšinou týka Wokien, ale môže sa to objaviť aj na iných platformách.

Objaví sa chyba "svn command not found", alebo niečo podobné. Pravdepodobne nemáte svn.exe vo svojej ceste (PATH). Následné kroky vám pomôžu tento problém odstrániť.

 1. Nájdite svn.exe pomocou Nájdi śubory a zložky v hlavnom menu.
 2. Po tom, čo ste našli svn.exe budete potrebovať tento adresár pridať do svojej cesty (PATH).

Ako príklad: z príkazového riadka napíšte:

 set PATH=%PATH%;"C:\Program Files\TortoiseSVN\"

Poznámka: Váš adresár, ktorý obsahuje svn.exe nemusí byť taký istý ako je uvedený v tejto ukážke.


Následovné je dobrovolné:

Aby to bolo napevno

Pre Windows98 a vyžšie môžete pridať tento riadok (alebo podobný) do C:\autoexec.bat.

Pre Windows2000 a vyžšie môžete nastaviť vašu cestu (PATH) cez:

 1. Pravým kliknite na "Tento Počítač"
 2. Vyberte "Vlastnosti"
 3. Vyberte záložku "Pokročilé".
 4. Kliknite na "Premenné prostredia".
 5. Nájdite riadok s "Path" v "Systémových premenných" a pridajte: ;"C:\Program Files\TortoiseSVN\" na koniec.

Poznámka: Váš adresár, ktorý obsahuje svn.exe nemusí byť taký istý ako je uvedený v tejto ukážke.

Aplikovanie patchu

Aplikovanie patchu je jednoduché. Patch môžete otestovať prepínačom --dry-run napr:

 patch --dry-run < mypatch.diff

Výstup programu buďe rovnaký ako samotné patchovanie, rozdiel je v tom že sa nezmenil cielový súbor. Veľmi užitočný postup pre otestovnie správnosti patchu.

Aby ste patch naozaj aplikovali spravte:

 patch < mypatch.diff

Alebo pre opravenie oddeľovačov:

 patch -p0 < mypatch.diff