End/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

avainsana end päättää kokonaisuuden. Se esintyy useissa eri paikoissa:

Esimerkiksi:

procedure proc0;
var
	a, b: integer;
begin
	
end;

Pääsääntö on että jokaisen end sanan perässä on oltava puolipilkku. End sanaa edeltävä lause ei vaadi puolipistettä.

Sitä käytetään myös Pascal-moduulin lopettamiseen, jolloin sitä seuraa piste, joka ei siis ole puolipilkku (alla olevassa esimerkissä viimeinen puolipilkku on vapaaehtoinen):

program proc1;
var
	SL: TStrings;
begin
	SL := TStringlist.create;
	try
		
	finally
		SL.free;
	end;
end.

end käytetään ilmaisemaan käännösyksikön (unit) lopun:

 unit detent;
 uses math;
 
 procedure delta(r:real);
 
 implementation
 
 procedure delta;
 begin
 
 ...
 
 end;
 
 ...
 (* Huomaa: Ei vastaavaa '''begin''' lausetta *)
 
 end.

Se lopettaa record määrittelyn:

 Type
  ExampleRecord = Record
           Values: array [1..200] of real;
           NumValues: Integer; { holds the actual number of points in the array }
           Average: Real { holds the average or mean of the values in the array }
          End;


Keywords: begindoelseendforifrepeatthenuntilwhile