Begin/fi

From Lazarus wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Avainsanaa begin käytetään ilmaisemaan suorituslohkon alkua funktiossa, olion metodissa, aliohjelmassa (procedure), ohjelmaosassa (program), Olion property tai sitä käytetään määrittämään kootun lauseen alku.

Funktiossa, metodeissa, aliohjelmassa, ohjelmassa tai ominaisuudessa sitä käytetään kaikkien vakioiden (const), tyyppien (type) ja muuttujien (var)- määrittelyjen jälkeen ennen ensimmäistä suoritettavaa lausetta. Se lopetetaan aina end lauseella:

 program Project1;
 var (..);
 begin
  (..);
 end.

Kootuissa lauseissa begin aloittaa sen ja koottu lause päättyy end lauseeseen:

 if (..) then
  begin
   (..)
  end
 else
  begin
   (..)
  end;

Jokainen begin pitää sulkea end-sanalla.


Keywords: begindoelseendforifrepeatthenuntilwhile