Compiler/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) português (pt)

Kääntäjä (tässä tapauksessa FPC Pascal Compiler) on ohjelma, joka kääntää Pascalin lähdekoodin (source code) assembly language:ksi, siitä saatavan sovelluksen assembler voi käsitellä.

Huomaa, että jotkut Pascal- kääntäjät - ja useimmat muut kääntäjät - tuottavat suoraan suoritettavan ohjelman tai tuottavat objektimoduulin, joka voidaan siirtää ohjelmalinkkeriin. FPC Pascal Compilerin tapauksessa tämä työ suoritetaan assembler-ohjelmalla.

Jotkut Pascal-kääntäjät ovat itsenäisiä suoritettavia ohjelmia, jotka ohjataan komentoriville ja tiedostojen joukolle. Muut Pascal-kääntäjät tarjoavat integroidun kehitysympäristön eli IDE:n (Integrated Development Environment), jonka avulla muokkaus ja ohjelmien kokoaminen voidaan tehdä saumattomasti.

Esimerkkejä Pascal-kääntäjistä ovat:

Various Pascal Compilers:
AAEC Pascal | Alice Pascal | Apple Pascal | Borland Pascal | Clascal | Delphi | Free Pascal Compiler (FPC) | GNU Pascal | Kylix | Lisa Pascal | Mac Pascal | Metrowerks Pascal | NBS Pascal | OMSI Pascal | PascalABC.net | P32 | Sibyl | Smart Pascal | Stanford Pascal Compiler | Swedish Pascal | THINK Pascal | Turbo Pascal | UCSD Pascal | VAX Pascal | Virtual Pascal | winsoft PocketStudio
An extensive list of compilers was maintained at Pascaland (Internet Archive Version) up to January 2018.