Howto Use TOpenDialog/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Jak używać TOpenDialog?

topendialog.png

Podstawowe wytyczne:

1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).

  Component Palette Dialogs.png
 
  (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)

2. W swoim programie wpisz kod podobny do tego:

   var filename : string;

   if OpenDialog1.Execute then
   begin
     filename := OpenDialog1.Filename;
     ShowMessage(filename);
   end;

Metoda Execute wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość true kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub false, gdy użytkownik anuluje operację.

Właściwość Filename zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).


Zobacz także

Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --Sławomir Załęcki 13:03, 9 September 2010 (CEST)