Howto Use TOpenDialog/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Tiedoston valinnan yksinkertainen ja lyhyt opastus:

 1. Siirrä OpenDialog-komponentti topendialog.png lomakkeelle (form).
  Sen voi sijoittaa mihin tahansa paikkaan koska se ei ole näkyvä komponentti ohjelman ajon aikana vaan vain suunnitteluaikana.
  Component Palette Dialogs.png
  Se on sijoitettu komponenttipaletin dialogs-välilehdelle ja on sen vasemmanpuolisin komponentti.
 2. Koodiin voi kirjoittaa jotain tämän tapaista:
var 
 filename: string;

if OpenDialog1.Execute then
begin
 filename := OpenDialog1.Filename;
 ShowMessage(filename);
end;

Execute metodi näyttää tiedoston valintadialogin. Kyseinen metodi palauttaa true-arvon kun käyttäjä valitsee tiedoston ja false-arvon jos käyttäjä peruu tai keskeyttää valinnan.

Filename ominaisuus (property) palauttaa täydellisen tiedostonimen (hakupolkuineen ja tiedostoasema tunnuksin).


Note-icon.png

Huomaa: Tämä komponentti ainoastaa kerää tiedoston nimen. Se ei tosiasiallisesti avaa tiedostoa vaan se pitää tehdä ohjelmakoodissa.

Katso myös