Howto Use TOpenDialog/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Tiedoston valinnan yksinkertainen ja lyhyt opastus:

 1. Siirrä OpenDialog-komponentti topendialog.png lomakkeelle (form).
  Sen voi sijoittaa mihin tahansa paikkaan koska se ei ole näkyvä komponentti ohjelman ajon aikana vaan vain suunnitteluaikana.
  Component Palette Dialogs.png
  Se on sijoitettu komponenttipaletin dialogs-välilehdelle ja on sen vasemmanpuolisin komponentti.
 2. Koodiin voi kirjoittaa jotain tämän tapaista:
var 
 filename: string;

if OpenDialog1.Execute then
begin
 filename := OpenDialog1.Filename;
 ShowMessage(filename);
end;

Execute metodi näyttää tiedoston valintadialogin. Kyseinen metodi palauttaa true-arvon kun käyttäjä valitsee tiedoston ja false-arvon jos käyttäjä peruu tai keskeyttää valinnan.

Filename ominaisuus (property) palauttaa täydellisen tiedostonimen (hakupolkuineen ja tiedostoasema tunnuksin).


Light bulb  Huomaa: Tämä komponentti ainoastaa kerää tiedoston nimen. Se ei tosiasiallisesti avaa tiedostoa vaan se pitää tehdä ohjelmakoodissa.

Katso myös