IDE Window: Menu Editor/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Valikkomuokkain

Note-icon.png

Huomaa: Valikkomuokkaimen vanhan version toiminta löytyy discussion sivulta

Yleistä

"Valikkomuokkain" ikkuna, joka mahdollistaa valikoiden sisällön muokkaamisen: TMainMenu, TPopupMenu

menueditor-popupmenu.png

Esikatselualue

Tämä alue näyttää esikatselun suunnitellusta valikosta. Päävalikossa TMainMenu näkyy vaakasuuntainen palkki, jossa on ylätason kohteet. Pnnahdusvalikossa TPopupMenu näytetään pystysuuntaisen nauhan (useampi pystysuuntainen nauha näkyy jokaiselle alivalikolle). Klikattavat merkinnät:

  • "Lisää valikon kohta" lisää valikon kohdan kyseiseen paikkaan. Tämä kohta näkyy, kun viimeinen valikkokohta on valittu (TPopupMenu - alaosa).
  • "Lisää alavalikko" lisää alavalikon kohdan kyseiseen paikkaan.

Voit muokata kohdetta ominaisuuksia klikkaamalla esikatselua ja siirtyä sitten komponenttimukkaimeen. Tai voit ohittaa komponenttimuokkaimen käyttämällä sen sijaan hiiren kakkospainikkeen klikkausta jokaisella kohteella.

Toimintopainikkeet

Kuvakkeilla varustetut painikkeet muodostavat nämä toiminnot:

  • Painikkeet kuvakkeilla "pikät nuolet": Siirtää valitun kohteen ylös / alas (tai vasemmalle / oikealle päävalikon ylätasolla).
  • Painikkeet kuvakkeilla "plus ja viiva": Lisää erottimen valitun kohdan ylä- tai alapuolelle (Toiminto on kiellettynä päävalikon ylätasolla).
  • Painike kuvakkeella "miinus": Poistaa valitun kohdan.
  • Painikkeet kuvakkeilla "plus ja yksi nuoli": Lisää kohteen ennen tai jälkeen valitun kohteen (ja valitsee sen).
  • Painike kuvakkeella "plus ja kaksi nuolta": Lisää valitun kohteeseen alavalikon (ja valitsee sen ensimmäisen kohdan).

Kuvakkeet ovat erilaisia ​​TMainMenu-ylätasolla (koska kohdat on järjestetty vaakasuoraan).