IDE Window: Package Editor/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) português (pt)

Komponenttipaketti

Tallenna

Tallentaan muutokset tiedostoon (.lpk - päätteinen tiedosto).

Lisää

Avaa ikkunan Add to package jolla lisätään uusia kohtia kuten käännösyksikköjä(unit), tiedostoja, riippuvuuksia komponenttipakettiin.

Optiot

Avaa ikkunan Package Options jolla asetetaan käytetyn komponenttipaketin lisätiedot kuten versiotieto, tekijä ja muut yleiset lisätiedot.

Asenna

Kääntää paketin ja sen kaikki riippuvuudet. Lisää sen kehitysympäristön asennettujen komponenttipakettien listaan ja rakentaa kehitysympäristön uudestaan.

Ohje

Näyttää tämän ohjeen.

Käännä

Kääntää komponenttipaketin ja kaikki sen riippuvuudet.

Poista

Poistaa valitun kohdan (esimerkiksi tiedoston tai riippuvuuden) komponenttipaketista. Ennen poistoa kysyy vielä varmistuksen poistolle.

Compiler Options

Opens the Compiler Options of the package.

More

 • Add to project -
 • Install - Compiles the package and all dependencies, adds it to the list of install packages of the IDE and rebuilds the IDE.
 • Uninstall - Remove this package and all dependend packages from hte list of IDE install packages. It will ask to rebuild the IDE. To uninstall a static packages, the IDE must be rebuild and restarted. (At the moment all IDE packages are static).
 • Save - Save changes to the .lpk file.
 • Save As - Opens a dialog and to choose a new filename for the .lpk file. The package will be renamed. The package files are not moved/renamed. If you save it in a new directory check the paths in the compiler options.
 • Revert - Discard changes and load the package (.lpk) from disk.
 • Publish Package - Opens Publish Project / Package to copy the package and its files to another directory. This is useful to create a package without compiled, version files (svn, cvs, ...) and create a zip.
 • Compile - Compile this package. If any required package needs compiling, they will be rebuilt first.
 • Recompile clean - Normally the compiler checks for each unit, if it needs to be rebuild. With this, the compiler does not check, but compiles every unit of the package. And if any required package needs compiling, they will be rebuilt first.
 • Recompile all required - Same as Recompile Clean, but for this and any required package. Keep in mind that some base packages like the FCL and LCL are set to never compile automatically and thus are never recompiled by this call.
 • Create Makefile - Creates a Makefile.fpc and a Makefile for this package, which can be used to compile the package without the IDE. Beware, that the Makefile is simple and requires, that all needed packages are at the same places. That means, that copying this Makefile to another computer needs exactly the same paths of all packages, including lazarus, or you must adapt the Makefile yourself.
 • Add - Opens Add to Package to add a new item (unit, file, dependency, ...) to the package.
 • Remove - Remove the currently selected item (e.g. file or dependency) from the package. A dialog will open to confirm.
 • General Options - Opens the dialog Package Options to setup the Usage options, version information, author and other general information of the package.
 • Compiler Options - Opens the Compiler Options of the package.
 • View Package Source - Opens the main source file of the package. This unit is automatically created by the IDE on each compile. So, do not edit it manually, as all your changes will be lost.