Inherited/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)


Ylikirjoitetussa virtuaalimetodissa on usein tarpeen kutsua virtuaalimenetelmän vanhemman luokan toteutusta. Tämä voidaan tehdä inherited varatulla sanalla. Samoin inherited-avainsanaa voidaan käyttää missä tahansa vanhemman luokan metodissa.

Tämä tapaus on yksinkertaisin:


Type 
 TMyClass = Class(TComponent) 
  Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 
 end; 

Constructor TMyClass.Create(AOwner : TComponent); 
begin 
 Inherited; 
 // tehdään lisää asioita 
end;

Rakentajien ja purkajien tapaukset

Rakentaja constructor, esimerkki 1 :

 ...
 TTest.Create;
 begin
  inherited; // Aina rakentajien alussa. Aloittaa vanhemman luokan rakentamisen 
  ...
 end;

Rakentaja eli constructor esimerkki 2 :

 ...
 TTest.Create(...);
 begin
  Inherited Create(...); // Aina rakentajien alussa. Aloittaa vanhemman luokan rakentamisen 
  ...
 end;
 ...

Purkaja destructor esimerkki 3 :

 TTest.Destroy;
 begin
  ...
  inherited; // Aina purkajan lopussa ja aloittaa vanhemman luokan purkajan
 end;
 ...