Xor/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Xor boolean lausekkeessa

Exclusive or (xor) eli eri- operaation tuloksena on true jos ainostaan toinen operandeista on true (tosi).

Totuustaulukko

A B   A xor B  
  false     false     false
  false   true   true
  true   false   true
  true   true   false


Xor bittikohtaisissa toiminnoissa

Bitettäin tehtävä xor asettaa kyseisen bitin ykköseksi (1) jos vastaavat bitit eivät ole samoja ja nollaksi (0) jos ne ovat samoja.

Vaihda bitin arvo

function ToggleBit(const AValue,ABitNumber:integer):integer;
begin
   result := AValue xor 1 shl ABitNumber;
end;

Jos kutsut funktiota ToggleBit(11,0) niin funktio palauttaa arvon 10. Jos kutsu on ToggleBit(10,2) niin palautettava arvo on 14.

Lisätietoja