fcl-db/pl

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) français (fr) polski (pl)

Pakiet fcl-db zawiera większość systemu baz danych wyższego poziomu FPC oraz sterowniki tabel dla niektórych popularnych systemów. (<LAZDIR>/fpc/3.0.0/source/packages/fcl-db)

Znane problemy/wady

 • Master - szczegóły relacji nie są kompletne; jednak możesz to zaimplementować za pomocą MasterDetail
 • Obliczone wsparcie pól nie jest kompletne
 • Brak przesyłania danych binarnych przy użyciu parametrów (wszystko jest konwertowane do ASCII) w większości sterowników.
 • Występują pewne problemy zmiennoprzecinkowe, związane z precyzją i parametrami skali tylko minimalnie wspieranymi w niektórych sterownikach (m.in. mysql)
 • Większość problemów z kodowaniem znaków jest rozwiązywanych doraźnie. Nie ma możliwości ręcznego ustawienia podstawowych kodowań:
  1. kodowanie połączenia
  2. kodowanie pamięci wewnętrznej komponentów
  3. kodowanie komponentów GUI
  4. (opcjonalnie kodowanie eksportu lub formaty plików)
 • Wiele problemów zależnych od sterownika w typach daty i godziny oraz obsłudze stref czasowych.
 • Spośród sterowników najczęściej używany jest Firebird, następnie MySQL, SQLite, PostgreSQL i ODBC. Wreszcie pojawia się Oracle, który w większości nadal znajduje się na poziomie testowania i koncepcji. Sterowniki Microsoft SQL Server i Sybase ASE są najnowszym dodatkiem do FPC (2.6.1 i nowszych) i Lazarusa.
 • Przed FPC 2.6: brak wyników procedury składowanej >1 wiersz

Większość z tych problemów jest w trakcie opracowywania, a status zmienia się regularnie, więc upewnij się, że przeprowadzasz własne testy i kontrolę źródła, ponieważ z pewnością będzie to nieaktualne.

Istnieje pakiet testowy (test/testresult-db) i jest rozszerzany, gdy pojawiają się nowe błędy i funkcjonalności.

Moduły

(W poniższej tabeli podkatalog jest wymieniony jako „podmoduł”, dzięki czemu można łatwo zobaczyć, do którego podsystemu należy moduł.

Moduł podmoduł komentarz
browseds sqlite
bufdataset base W pamięci zbioru danych. Bardziej zdolny niż memds. Zobacz TBufDataSet, aby poznać kilka przykładów użycia
bufdataset_parser base
concurrencyds sqlite
createds sqlite
customsqliteds sqlite
db base
dbcoll base
dbconst base
dbf dbase Komponenty TDBF dla tabel DBase/FoxPro/Visual Foxpro (kod źródłowy: projekt Sourceforge TDBF). Zobacz także Samouczek Lazarus Tdbf
dbf_avl dbase
dbf_collate dbase
dbf_common dbase
dbf_cursor dbase
dbf_dbffile dbase
dbf_fields dbase
dbf_idxcur dbase
dbf_idxfile dbase
dbf_lang dbase
dbf_memo dbase
dbf_parser dbase
dbf_pgcfile dbase
dbf_pgfile dbase
dbf_prscore dbase
dbf_prsdef dbase
dbf_prssupp dbase
dbf_reg dbase
dbf_str dbase
dbf_str_es dbase
dbf_str_fr dbase
dbf_str_ita dbase
dbf_str_nl dbase
dbf_str_pl dbase
dbf_str_pt dbase
dbf_str_ru dbase
dbf_wtil dbase
dblib Wrapper wokół FreeTDS; wymagane dla sterownika mssqlconn SQLDB dla Microsoft SQL Server i Sybase ASE
dbwhtml base
fillds sqlite
fpcgcreatedbf codegen
fpcgdbcoll codegen
fpcgsqlconst codegen
fpcgtiopf codegen
fpcsvexport export
fpdatadict datadict
fpdbexport export Zobacz przykład dbftool zawarty w FPC 2.7.1+: tworzenie, używanie plików DBF i eksportowanie danych przy użyciu db export. Używany również w komponencie Lazarus db export.
fpdbfexport export
fpddcodegen codegen
fpdddbf datadict
fpdddiff datadict
fpddfb datadict
fpddmysql40 datadict
fpddmysql41 datadict
fpddmysql50 datadict
fpddodbc datadict
fpddoracle datadict
fpddpopcode codegen
fpddpq datadict
fpddregstd datadict
fpddsqldb datadict
fpddsqlite3 datadict
fpfixedexport export Eksport zestawu danych do formatu tekstowego o stałej szerokości
fprtfexport export Eksport zestawu danych do formatu RTF
fpsimplejsonexport export Eksport zestawu danych do formatu JSON
fpsimplexmlexport export Eksport zestawu danych do ASCII w formacie XML
fpsqlexport export Eksport zestawu danych do instrukcji SQL Insert/Update
fpstdexports export
fptexexport export Eksport zestawu danych do formatu Latex
fpXMLXSDExport export Eksport zestawu danych do różnych formatów XML: Access, ADO.Net, Excel, Delphi ClientDataset
ibconnection sqldb/interbase
memds memds W pamięci zbioru danych. Nie tak zdolny jak bufdataset. Zobacz Jak pisać aplikacje bazodanowe w pamięci w Lazarusie, aby zapoznać się z przykładami użycia
mssqlconn/pl sqldb/mssqlconn Sterowniki Microsoft SQL Server i Sybase ASE, wprowadzone w FPC 2.6.1. Wymaga dblib.
mysql40conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 4.0
mysql41conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 4.1
mysql4conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 4.??
mysql50conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 5.0
mysql51conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 5.1
mysql55conn sqldb/mysql Konektor dla serwera MySQL wykorzystujący bibliotekę klienta MySQL 5.5
odbcconn sqldb/odbc Konektor do baz danych ODBC (np. Microsoft Access, DB2)
oracleconnection sqldb/oracle Konektor do baz danych Oracle (XE)
pqconnection sqldb/postgres Konektor do baz danych PostgreSQL
sqlite3conn sqldb/sqlite
paradox paradox
sdfdata sdf Obsługa zbiorów danych CSV
sqldb sqldb
sqlite3ds sqlite
sqliteds sqlite
sqlscript base Komponent skryptów SQL, który umożliwia uruchamianie wielu instrukcji SQL jako plik wsadowy. Posiada wsparcie dla Firebird SET TERM. Zobacz przykład w Lazarus samples/database/tsqlscript i Firebird, programowe tworzenie obiektów
tdbf_l dbase
testcp memds
testdbf dbase
testds sqlite
testfix sdf
testld memds
testopen memds
testpop memds
testsdf sdf
testsqldb sqldb
xmldatapacketreader base
fpjsondataset/pl json Zbiór danych dla danych JSON

Zobacz także