Raise/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 18:07, 30 April 2019 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Raise}} Varattua sanaa <syntaxhighlight lang="pascal" enclose="none">raise</syntaxhighlight> käytetään poikkeuksen "heittämisee...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)


Varattua sanaa raise käytetään poikkeuksen "heittämiseen". Raise lauseke pysäyttää ohjelman normaalin suorittamisen ja siirtää ohjauksen poikkeuksen käsittelijälle.

Lyhyt yhteenveto


Esimerkki

program Example1;
uses sysutils;

function titleread(a_title:string):string;
var
  answer:string;
begin
  writeln ( a_title);
  readln(answer);

  if answer = '' then raise Exception.Create('Variable has no value');
  result := answer;
end;

var
  firstname,lastname:string;

begin
  firstname := titleread( 'Write your first name:');
  lastname := titleread( 'Write your last name:');
  writeln ('your name is ', firstname, ' ', lastname);
  readln;
end.

Katso myös