TCheckListBox/fi

From Lazarus wiki
Jump to: navigation, search


English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TCheckListBox tchecklistbox.png on komponentti joka näyttää tarvittaessa vieritettävän luettelon valintaruuduista, joista käyttäjä voi tehdä useita valintoja. Se löytyy Additional -välilehdeltä komponenttipaletilta.

CheckListBoxDemo.png

Käyttö

Ajattele, että TCheckListBox on kaksiosainen, TListBox:n merkkijonot ovat oikealla ja vasemmalla valintaruudut. Merkkijonot ovat tyypillisesti kuvauksia siitä, mitä käyttäjä valitsee, jos he klikkaavat valintaruutua. Merkkijonot voidaan ladata yksittäin käyttäen (esim.) -

CheckListBox1.AddItem('Line One', Nil);
CheckListBox1.AddItem('Line Two', Nil);

Tai siihen voidaan liittää muualla tehty merkkijonoluettelo -

CheckListBox1.Items.Assign(MyStringList);

Hyvä idea on laittaa valintaruudut tiettyyn tilaan -

  for I := 0 to CheckListBox1.Count-1 do
    CheckListBox1.Checked[I] := False;

TCheckListBox antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita niin monta valintaruutua kuin he haluavat. Käyttämällä OnItemClick-tapahtumaa voidaan sillä pakottaa niin että voidaan valita enintään yksi

procedure TNoteBookPick.CheckListBox1ItemClick(Sender: TObject; Index: integer);
var
	I : integer;
begin
  if (Sender as TCheckListBox).Checked[Index] then begin
    for I := 0 to CheckListBox1.Count -1 do
      CheckListBox1.Checked[I] := False;
    CheckListBox1.Checked[Index] := True;
  end;
end;

Valintaruutujen lukeminen kun (esim.) sovelluksen käyttäjä on vastannut


  for I := 0 to CheckListBox1.Count -1 do
    if CheckListBox1.Checked[I] then DebugLn('Checked Item ' + CheckListBox1.Items[I]);

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog • TTaskDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TBufDataset • TMemDataset • TSdfDataSet • TFixedFormatDataSet • TDbf
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel