Free Pascal/sk

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) slovenčina (sk)

Lazarus a prekladač Free Pascal

Odporúčaná verzia (november, december 2005) prekladača Free Pascal pre Lazarus je 2.0.0. Existujú aj novšie verzie (2.0.1 a 2.1.1), ale zatiaľ sa v nich vykytujú chyby spôsobujúce miernu nestabilitu. Najaktuálnejšie vydania môžete nájsť na stránkach Free Pascalu servera Sourceforge. Odporúčanú verziu spolu so zodpovedajúcim Lazarom môžete nájsť na download stránkach Lazara taktiež na serveri Sourceforge. Na oboch stránkach nájdete množstvo binárnych a zdrojových balíčkov.

Odporúčaná verzia prekladača Free Pascal pre Lazarus je 2.0.0. Najnovšiu verziu môžete nájsť v sekcii Súbory stránky Lazarus-CCR ako balíček nazvaný "FPC - updated version".

Informácie, odkiaľ môžete stiahnuť FPC, alebo ako sa pripojiť do SVN repozirára, nájdete na http://www.freepascal.org/develop.html .

Prebraté z webstránky prekladača Free Pascal:

Popis

Free Pascal (aka FPK Pascal) je 32 bitový prekladač pascalu. Je dostupný pre rozličné procesory (Intel 80386 a kompatibilné, Motorola 680x0) a operačné systémy (Linux, FreeBSD, NetBSD, DOS, Win32, OS/2, BeOS, SunOS (Solaris), QNX a Amiga).

Črty

Syntax jazyka je sémantický kompatibilná s TP 7.0 a taktiež s väčšinou verzií Delphi (triedy, rtti, výnimky, ansistring-y). Navyše Free Pascal podporuje prekrývanie (function overloading) funkcií, preťažovanie operátorov (operátor overloading) a iné podobné črty.

Požiadavky

Pre intel 80x86 verziu je vyžadovaný najmenej procesor 386, ale odporúčaný je aspoň 486. Pre motorola 680x0 verziu odporúčame procesor 68020 alebo neskorší. Vo všetkých prípadoch je vyžadované najmenej 8 MB RAM, avšak bolo zaznamenané, že prekladač pracuje aj s 2 MB RAM.

Licencia

Balíčky a runtime knižnica sú uvoľnené pod modifikovaniu Library GNU Public License, aby bolo pri vytváraní aplikácií možné používanie statických knižníc. Samotné zdorjové kódy prekladača sú dostupné pod licenciou GNU General Public License. Zdrojové kódy pre prekladač aj runtime knižnicu sú voľne dostupné. Prekladač je kompletne napísaný v Pascale.

Dokumentácia

Dokumentácia prekladača Free Pascal je dostupná na tejto stránke alebo ju môžete nájsť online a v množstve formátov pre stiahnutie na hlavnej stránke prekladača Free Pascal.

Domovská stránka prekladača Free Pascal

http://www.freepascal.org/ - Hlavná stránka
http://sourceforge.net/projects/freepascal/ - Sourceforge download stránka

Pôvodní prispievatelia a zmeny

Táto stránka bola prekonvertovaná z epikwiki verzie.

  • Stránka vytvorená, prvotný obsah - VlxAdmin 9/22/2003
  • Pridaný link pre stiahnutie fpc 1.1 - Vincent 9/28/2003
  • Pridaná kapitola Dokumentácia a linky - VlxAdmin 10/20/2003
  • Preložené do slovenčiny - Moriquend 11/29/2005