Lisa Pascal/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

Lisa Pascal oli Pascal-toteutus Apple Lisa -työasemalle. Se oli jatkoa aikaisemmalle Apple Pascal -ohjelmointikielelle Apple II -koneille, mutta tuotti objektikoodin 68000 prosessorille, jotka piti yhdistää tarvittaviin kirjastoihin Lisa OS -pajassa.

Lisa Pascal loi perustan Object Pascal -ohjelmointikielen ensimmäisten toteutusten Clascal ja Mac Pascal kehittämiselle.


Ulkopuoliset linkit


Various Pascal Compilers:
AAEC Pascal | Alice Pascal | Apple Pascal | Borland Pascal | Clascal | Delphi | Free Pascal Compiler (FPC) | GNU Pascal | Kylix | Lisa Pascal | Mac Pascal | Metrowerks Pascal | NBS Pascal | OMSI Pascal | PascalABC.net | P32 | Sibyl | Smart Pascal | Stanford Pascal Compiler | Swedish Pascal | THINK Pascal | Turbo Pascal | UCSD Pascal | VAX Pascal | Virtual Pascal | winsoft PocketStudio
An extensive list of compilers is maintained at Pascaland.