expression/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Lauseke on ei-tuottava sääntö, joka ratkaisee laskennan arvoksi. Ne koostuvat ainakin yhdestä operandista, ja muita operandeja voidaan liittää ei-unary-operaattoreiden kautta. Operandi voi olla

Esimerkkejä ilmaisuista ovat:

  • x + 5
  • 'Z'
  • response <> 42

Lausekkeet ja niiden osat voidaan luokitella niiden tulostyypin mukaan. Tavallisesti erottuvat ensisijaisesti aritmeettiset ja logiikkavälitteet. Aritmeettinen lauseke johtaa numeeriseen arvoon. Looginen lauseke johtaa boolean arvoon.


Huomautukset

Kääntäjän ohjeella {$extendedSyntax on} funktio kutsutaan myös lausekkeena.


Katso myös