Compiler directive/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Kääntäjän ohjeet (direktiivit) antavat kääntäjälle ohjeita tietojen esikäsittelyyn ennen varsinaisen kääntämisen alkamista. Kaikki nämä kääntäjän direktiivit alkavat kun $ (dollarin merkki) on välittömästi { (vasemmanpuoleisen aaltosulkeen) jälkeen. Kääntäjädirektiivi määritellään aina kommenttina käyttäen aaltosulkeita:

 {$DIRECTIVE [value]} 

Käytössä on kahdenlaisia direktiivejä: