Common Controls tab/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Zakładka Common Controls Palety komponentów zawiera komponenty wizualne, takie jak paski postępu i prezentacje danych.

size="100%"

Ikona Komponent Opis Dokumenty online
ttrackbar.png TTrackBar Suwak z opcjonalnymi punkami znaczników. Link
tprogressbar.png TProgressBar Służy do pokazywania użytkownikowi paska postępu dla długotrwałych operacji. Link
ttreeview.png TTreeView Hierarchiczny widok informacji w postaci drzewa. Link
tlistview.png TListView Widok listy elementów z ikonami. Link
tstatusbar.png TStatusBar Pasek (na dole formularza), który pokazuje informacje o stanie programu. Link
ttoolbar.png TToolBar Kontener, który zarządza przyciskami narzędzi z obrazami z TImageList. Link
tcoolbar.png TCoolBar Kontener, który zarządza przyciskami narzędzi z obrazami z TImageList (lub akcjami z TActionList), układane w rzędy z automatycznym dopasowywaniem ich rozmiarów i pozycji. Link
tupdown.png TUpDown Dwa przyciski, których można użyć do zwiększenia/zmniejszenia innej wartości. Link
tpagecontrol.png TPageControl Pojemnik do przechowywania stron, podobnie jak w realnym notatniku. Link
ttabcontrol.png TTabControl Pojemnik do przechowywania zakładek o własnych nazwach. Link
theadercontrol.png THeaderControl Lista nagłówków z powiązanym tekstem i obrazem. Link
timagelist.png TImageList Zbiór obrazów, które można połączyć z innymi komponentami. Link
tpopupnotifier.png TPopupNotifier Niezależny od platformy komponent typu „dymek podpowiedzi”. Link
tdatetimepicker.png TDateTimePicker Kontrola, która pomaga w doborze prawidłowej daty i/lub czasu.
Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro