Dollar sign/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) português (pt) русский (ru)

$

ASCII:ssa merkkikoodi desimaalinen merkkikoodi 36 (tai heksadesimaalisena 24) on määritelty $ (dollarin merkiksi).

Pascal

Symbolia $, lausutaan “dollarin merkki”, käytetään Pascal ilmoittamaan että luku on heksadesimaali esityksessä.

program dollarSignDemo(input, output, stderr);

var
	i: longint;

begin
	// '$' sekä '0x' tunnistetaan ReadLn: llä
	// heksadesimaalilukuna
	readStr('$24', i);
	writeLn(i);    // tulostaa  36
	writeLn(-$24); // tulostaa -36
end.

Valinnaisena esitetty luvun etumerkki on kirjoitettu $-mekin eteen.

Muut esiintymiset

FPC ja Delphi kääntäjissä dollarin merkkiä käytetään myös kääntäjälle annettavissa ohjeissa seuraavan muotoisena {$directive}.


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)