Installing Lazarus/sk

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) 한국어 (ko) polski (pl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Úvod

Pre tých, ktorí jednoducho chcú nainštalovať Lazarus a začať ho používať pre programovanie, je najjednoduchším prístupom stiahnuť a nainštalovať najnovšiu, podľa možností stabilnú, binárnu verziu (linuxový balíček ".rpm alebo windowsový balíček ".exe"). Môžete si prečíteť časti pod Linux alebo Windows nazvané "fpc binaries" alebo prvé odstavece v časti o inštalácii Lazarus v Linuxe alebo vo Windows; väčšinu ostatných informácií môžete kľudne ignorovať.

Tí, ktorí sa chcú spolupracovať pri vývoji prekladača alebo IDE, alebo chcú mať najaktuálnejšie nástroje, budú potrebovať inštaláciu zo zdrojových súborov a väčšina zvyšných informácií je pre nich relevantná.

Lazarus pozostáva z dvoch základných častí:

 • LCL - knižnica komponentov Lazarus (Lazarus Component Library)
 • IDE - Integrované vývojové prostredie

Tieto v podstate závisia na:

 • FreePascal – prekladač FreePascal
 • FCL – knižnica komponentov FreePascal (FreePascal Component library,obsahujúca väčšinu nevizuálnych komponentov použitých v Lazarus

Systémové požiadavky Lazarus

 1. prekladač FreePascal, balíčky a zdrojové kódy (*dôležité* rovnakej verzie/dátumu)
 2. podporovaný Widget tool-kit
  Win32
  : môže byť použité pôvodné Win32 API
  Linux/xxxBSD
  GTK+ 1.2.x : Väčšina distribúcií Linuxu a *BSDs už inštaluje knižnice GTK+ 1.2.x. Nájsť ich môžete aj na http://www.gtk.org.
  Budete tiež chcieť gdk-pixbuf, 0.13 alebo novšiu (doporučené 0.18 alebo novšie), ktorú tiež nájdete vo väčšine nových distribúcií. Zdrojový kód je dostupný z ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gdk-pixbuf/
  macOS
  GTK+ 1.2.x : Budete potrebovať Apple Developer Tools, X11 a GTK1.2. Viz nižšie Inštalácia pod macOS.
  GTK+ 2.x
  UPOZORNENIE: Rozhranie GTK2 zatiaľ nie je kompletné a je len pre testovacie účely.
  Nájdete ho vo väčšine posledných distribúcií, zdrojový kód hľadajte na http://www.gtk.org.

FAQ - Najčastejšie kladené otázky sú dostupné na http://www.lazarus.freepascal.org . Niektoré z otázok môžete nájsť v lokálnom súbore 'FAQ'.

Nasledujúce časti popisujú ako získať FreePascal a ako správne nainštalovať Lazarus.

Inštalácia prekladača FreePascal

Rozsiahla diskusia o inštalácii a budovaní prekladačov FreePascal je dostupná na http://www.stack.nl/~marcov/buildfaq.pdf - pre niektorých užívateľov môže byť zbytočne podrobná, ale je dostatočne vyčerpávajúca.

Lazarus vyžaduje fpc (FreePascal) verzie 2.2.0 alebo novšií a vyžaduje oboje, aj preložené knižnice fpc (binárne) aj zdrojové kódy fpc, a oboje rovnakej verzie.

Inštalácia Free Pascalu pod Linuxom

Binárky FPC

Posledné uvoľnenie FreePascal, verziu 2.2.0, môžete získať z webovej stránky FreePascal (http://www.freepascal.org/download.html, potom zvoľte zrkadlo) alebo zo sourceforge (http://sourceforge.net/projects/lazarus).

V sťahovacej sekcii Lazarus (http://www.lazarus.freepascal.org ) nájdete RPM balíčky prekladača Free Pascal (compiler / linux). Ak nemáte distribúciu založenú na RPM, môžete si stiahnuť a nainštalovať tarbally z http://www.freepascal.org. Ak si chcete binárky prekladať sami, pozrite sekciu BSD.

Inštrukcie:

UPOZORNENIE: ak nepoužívate RPM (dokonca ak plánujete použiť alien) je lepšie získať posledný stabilný fpc (momentálne 2.2.0) a nainštalovať Lazarus zo zdrojových kódov.

Spusťte Linux a prihláste sa ako ROOT.

Stiahnite posledné súbory z http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339. Napríklad:

 • fpc-2.0.4-0.i586.rpm
 • fpcsrc-2.0.4-0.i386.rpm
 • lazarus-0.9.22-0.i386.rpm

a nainštalujte ich:

 • rpm -Uvh fpc-2.0.4-0.i586.rpm
 • rpm -Uvh fpcsrc-2.0.4-0.i386.rpm
 • rpm -Uvh lazarus-0.9.22-0.i386.rpm

Používatelia Debianu sa budú musieť uchýliť k použitiu alien (pozor, negeneruje fpc.cfg) alebo nainštalovať tarball.

Zdrojové kódy FPC

Od uvoľnenie verzie 2.0, FPC premigroval do Subversion (SVN). Momentálne neexistuje zrkadlo CVS, takže budete potrebovať na získanie zdrojových kódov FPC použiť SVN.

Stiahnutie Dennej snímky zdrojových kódov Vývojového stromu (version 2.3.x)

Môžete stiahnuť dnešné vývojové (v 2.3.x) zrdojové kódy v podobe komprimovanej snímky SVN úložiska zdrojových kódov: tieto snímky sú denne aktualizované a odrážajú stav úložiska zdrojových kódov. Súbory sú uchovávané na stránke s archívom SVN.

Celý verejný archív zdrojových kódov verzie 2.3.x: fpc.zip (24 MB)

Stiahnutie Dennej snímky zdrojových kódov Uvoľneného stromu (verzia 2.2.x)

Môžete stiahnuť dnešné vývojové (v 2.2.x) zdrojové kódy, ktoré budú viesť k nasledujúcej stabilnej verzi v podobe komprimovanej snímky SVN úložiska zdrojových kódov: tieto snímky sú denne aktualizované a odrážajú stav úložiska zdrojových kódov. Súbory sú uchovávané na stránke s archívom SVN.

Celý verejný archív verzie 2.2.x: fpc.zip (24 MB)


Pripojenie k úložisku zdrojových kódov pomocou SVN

Ako alternatíva k denným zip súborom zdrojových kódov SVN, je každému dostupné SVN úložisko, s prístupom len na čítanie. Čiže môžete priamo pristupovať ku kódu a budete mať k dispozícii skutočne aktuálne zdrojové kódy. Je to tiež metóda, ktorá vyžaduje menej šírky pásma, okrem prvotného stiahnutia (checkout v jazyku SVN).

Vývojové snímky

(Samozrejme potrebujete mať nainštalované SVN. Tu hľadajte inštrukcie ako to urobiť.)

Zmeňte adresár (cd) na rodičovský adresár Vašej vývojovej oblasti, napr.

[]$ cd /home/username/FreePascal

Pre získanie úplného úložiska zdrojového kódu, všetkých verejne dostupných modulov, zadajte

[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpc/trunk fpc

Normálne stačí tento krok urobiť len raz.

Pre aktualizáciu zdrojových kódov, stiahnutých podľa predchádzajúceho kroku (checkout), zadajte

[]$svn update fpc


Opravy pre 2.2.x

Opravy potrebujú samostatný adresrá, vytvorte napríklad adresár 'fixes', vstúpte do neho a opakujte predchádzajúci príkaz checkout s URL http://svn.freepascal.org/svn/fpc/branches/fixes_2_2:

[]$ cd mysvn/fixes
[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpc/branches/fixes_2_2 fpc

a pre aktualizáciu:

[]$ svn update fpc

Zdrojové kódy dokumentácie sú v samostatnom úložisku, zvanom fpcdocs, takže príkaz pre jej získanie je

[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpcdocs/trunk fpcdocs

Ak sa o subversion chcete naučiť viac, prečítajte si výbronú knihu o Subversion, ktorá je slobodne dostupná online v rôznych fomátoch.

Pre nechápavých: Máte prístup len na čítanie, takže sa nepokúšajte odoslať (commit) hocičo :-)

Ďalšie informácie hľadajte n awebovej stránke FreePascal.

Inštalácia Free Pascal vo Windows

Binárne súbory FPC pre Windows

Najjednoduchším spôsobom ako získať fungujúcu inštaláciu FreePascal je stiahnuť si aktuálnu release binárnych súborov Lazarus pre Windows zo SourceForge.net – release obsahuje aktuálnu verziu prekladača FreePascal a knižnice FreePascal, ako aj Lazarus IDE. Ak však chcete inštalovať zo zdrojových súborov, čítajte ďalej!

Môžete získať zipovaný inštalátor fpc 2.2.0 v sekcii sťahovanie Free Pascal http://www.freepascal.org/download.html, (potom zvoľte zrkadlo).

Inštalácia so zdrojových kódov je obsahom nasledujúcej sekcie - nie je určená pre nováčikov, keďže vyžaduje aj spúšťanie prekladača.

Zdrojové kódy FPC pre Windows

<<<< Viz predchádzajúcu sekciu Zdrojové kódy FPC pre Linux, kde je popísané použitie SVN >>>>

Najjednoduchší spôsob ako získať zdrojové kódy FreePascal je pomocou SVN. Zdrojové kódy môžete tiež stiahnuť ako celý balíček – pozrite http://www.freepascal.org/develop.html, kde sú denné snímky stromu verzie 2.3.x.

Zdrojové kódy FPC pomocou SVN

Na vykonanie nasledujúcich krokov budete potrebovať klienta SVN, napr. TortoiseSVN alebo WinCVS. Presné príkazy sa môžu medzi klientami meniť; nasledujúce sú pre použitie s klientom CVS home.

Najprv si vytvorte adresár, do ktorého umiestniíte zdrojové súbory (napr. c:\source), potom do príkazového riadku zadajte tieto príkazy:

C:\Source> svn co http://svn.freepascal.org/svn/svn/trunk fpc

Typ: Pre stiahnutie/aktualizáciu posledných zmien stačí zadať

C:\> cd Source\FPC
C:\Source\FPC> svn up

Pozrite si http://www.freepascal.org/down-win32.html Zoznam zrkadiel nájdete na http://www.freepascal.org/sdown.html. Stiahnite FreePascal ako jeden veľký súbor, rozbaľte ho a spusťte install.exe.

Do systémovej premennej PATH pridajte adresár fpc:

 • Win98: Upravte autoexec.bat pridaním riadku: PATH=%PATH%;C:\pp\bin\bin\win32
 • WinXP/2k: Tento počítač (pravý klik) -> Vlastnosti -> Spresnenie (stránka) -> Premenné prostredia -> Systémové premenné -> Upravte "PATH" pridaním "C:\pp\bin\bin\win32".

Potom reštartujte Windows.

ToDo: Explain how to download fpc sources and build the compiler

Inštalácia Free Pascal pod FreeBSD/auto

Posledná kolekcia portov FreeBSD obsahuje stabilnú verziu 2.2.0 v ports/lang/fpc. Ale je roztrúsená do 57 (!) balíčkov a neinštaluje zdrojové kódy, tak je väčšinou lepšie nainštalovať ho manuálne (viz nižšie). Napriek tomu tu je postup pre inštaláciu portu.

Toto musí byť urobené ako as root.

[]# cd /usr/ports/lang/fpc && make install && make clean

ďalšou možnosťou je použiť portinstall.

[]# portinstall fpc

Po nainštalovaní fpc skontrolujte či pracuje jednoduchým zadaním

[]$ fpc

Inštalácia Free Pascalu pod BSD/manuálne

Všetko čo potrebujete sú:

Súbor so všetkými zrojákmi prípadne dva (fpc a lazarus)

1. napr. pre fpc ftp://ftp.freepascal.org/fpc/dist/Linux/separate/sources.tar najlepšie export (žiadne CVS/ adresáre). Tento súbor to nemá
2. Denné zdrojáky Lazarus.

 • _hocaký_ štartovací prekladač od vydania 1.9) Verziu si môžete overiť pomocou príkazu "ppc386 -i". Ak je výstup 1.9.3 až 2.0.x tak je všetko vporiadku.
 • - závislosti. (pre FreeBSD je to gtk12, glib12 a gdk_pixbuf a ešte GNU make, iconv a gettext)

Kompilácia FPC:

1. (zožente) potrebné súbory (FPC zdrojáky, štartovací prekladač) 2. (rozbalte) A potom od-tgz-ujte vo vašom pracovonom adresári, 3. (skompilujte) choďte do work/fpc/ a spustite

 $MAKE all OPT='-gl' PP=/cesta/k/štartovaciemukompileru-meno-ppc386
(/cesta/k/.. môže byť vynechaná ak máte ppc386 v ceste(PATH))
($MAKE je make v linuxe a gmake na BSD)

4. (nainštalujte) vo work/fpc spusťte

$MAKE install PP=compiler/ppc386 PREFIX=$THEPREFIX
(THEPREFIX= je väčšinou /usr/lcoal, ale napr. na NetBSD je to /usr/pkg kvôli portom)
Vytvorte symbolickú linku:
 ln -s $THEPREFIX/lib/fpc/1.0.8/ppc386 $THEPREFIX/bin/ppc386
   install sourceinstall PREFIX=$THEPREFIX

5. (nastavťe) spustite compiler/utils/samplecfg $THEPREFIX/lib/fpc/1.9.3 $ETCDIR 6. (nepovinne, testujte), presvečte sa či ppc386 -i dáva výstup, ináč musíte pridať $PREFIX/bin do vašej cesty. Skúsťe skompilovať program s parametrami -viwn, a pozrite či nepíše chyby. Poznámky:

 • Ak potrebujete fpcmake balíkové listy, musíte si ich sami vygenerovať alebo zohnať, v každom prípade spravte pokusnú inštaláciu do /tmp/pack a zistite či sa súbori nainštalovali pomocou find . >ll
 • $THEPREFIX a $ETCDIR by mali byť nastaviteľné uživateľom. Inak niesu možné lokálne inštalácie.
 • BSDHIER=1 pri všetkých príkazoch make núti hierarchické konvencie BSD.

Inštalácia Free Pascalu pod macOS

Budete potrebovať Apple Developer tools, X11, and GTK 1.2:

Developer-tools: sú zahrnuté na orginálnych inštalačných CD inštalácie OS X, alebo ich môžete stiahnuť z (nutná free registrácia) http://developer.apple.com/.

Apple X11: Na novoinštalovanom systéme: zvoľte "Customize" v inštalačnom dialógu a zvoľte "X11".

Na už nainštalovanom systéme:

Panther 10.3: stiahnuť z http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/x11formacosx.html

Tiger 10.4: nainštalovať X11 z DVD.

GTK 1.2: Stiahnutie a správne nainštalovanie môže zabrať veľa času, preto využite dostupných správcov balíčkov. Jeden z nich je fink, ktorý môžete stiahnuť z http://fink.sourceforge.net/download/index.php?phpLang=en; a pokračovať podľa inštalačných pokynov.

V termináli spusťte

sudo /sw/bin/apt-get install gdk-pixbuf gtk+ gtk+-data gtk+-shlibs gtk-doc gtk-engines

Aplikácie X11 je v /Applications/Utilities/X11. Môžete ju pretiahnuť do docku, aby ste ju mohli spúšťať jednym kliknutím.

Tip: Väčšina programov X11, vrátane Lazarus, očakáva, že získa zameranie po kliknutí myšou do okna. Pod macOS je toto deaktivované, aktivovať ju môžte pre všetky aplikácie X11 zadaním v termináli:

defaults write com.apple.x11 wm_click_through -bool true
Prekladač Free Pascal

Potom stiahnite a nainštalujte Prekladač Free Pascal Compiler (aspoň 2.2.0) z:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339

Pri preklade GTK programov, musíte pridať do fpc.cfg dva riadky, ktoré umožnia používanie knižníc:

-Fl/sw/lib
-Fl/usr/X11R6/lib

Pre Lazarus sú potrebné aj zdrojové kódy FPC:

 • nainštalujte SVN pre macOS: dobrou voľbou je balíček poskytnutý Martinom Ottom.

Vytvorte adresár, kde chcete umiestniť zdrojové kódy. Túto úlohu nemusíte robiť ako root, môže to urobiť každý bežný používateľ. Najprv vytvorte adresár pre fpc

(napr. /Users/username/freepascal)

potom otvorte terminál al urobte nsledujúce:

[]$ svn co http://svn.freepascal.org/svn/fpc/trunk fpc

Týmto vytvoríte adresár nazvaný 'fpc', ktorý môže byť neskôr použitý v IDE. Tit: Pre stiahnutie/aktualizáciou posledných zmien jednoducho spusťte

[]$ cd /Users/username/freepascal/fpc
[]$ svn up

Inštalácia Lazarus

Inštalácia Lazarus pod Linuxom

Ubuntu / Debian

Najjednoduchšia cesta pre získanie aktuálnej pracujúcej inštalácie Lazarus je stihnutie súborov .deb pre FreePascal a Lazarus z úložiska SourceForge.

Experimentálne: Ako nastaviť úložisko FPC a Lazarus

Jednoduché vytvorenie balíčkov deb

Najjdenoduchšia cesta pre získanie aktuálnej funkčnej inštalácie Lazarus je stiahnuť a vybudovať svoje vlastné balíčky .deb podľa inštrukcií na Ako nastaviť úložisko FPC a Lazarus

Inštalácia pomocou rpm

Najľahší spôsob ako získať poslednú verziu Lazarusa je stiahnuť si RPM balíčky pre FreePascal a Lazarus z SourceForge stránky.

Potrebujete stiahnuť vybranú verziu z:

 • prekladača (napr. fpc-1.9.5-041207.i386.rpm)
 • zdrojákov knižníc (napr. fpcsrc-1.9.5-041207.i386.rpm)
 • Lazarusa (napr. lazarus-0.9.2.4-fpc_1.9.5_041207.i386.rpm).

Potom napíšete následovné príkazy (musíte mať práva root - použiťe su, alebo sudo)

rpm -Uvh fpc-1.9.5-041207.i386.rpm
rpm -Uvh fpcsrc-1.9.5-041207.i386.rpm
rpm -Uvh lazarus-0.9.2.4-fpc_1.9.5_041207.i386.rpm

Ak dávaťe prednosť ručnej inštalácie zo zdrojov, následujťe tieto inštrukcie. Pretože je celý lazarus nainštalovaný do jedného adresára, odinštalácia je veľmi jednoduchá a na inštaláciu nemusíte byť root. Môžete si stiahnuť tgz súbory fpc, fpcsrc a lazarus z downloads sekcie, alebo priamo cez CVS.

Sťahovanie lazarusa cez CVS

cvs umožňuje ľahký spôsob updatu pre vaše zdrojové kódy tým že sťahuje len zmenené súbory. Toto je odporúčaný spôsob ktorý vám ušetrí veľa času. Pripojenie na internet je nutné: Nemusíte byt root. Lazarus nepotrebuje špeciálne práva ani počas inštalácie ani za behu. Najprv pre Lazarus vytvorte adresár (napr. /home/username/freepascal) a potom spravte následovné:

pripojte sa na CVS server (poznámka
lazarus a freepascal používaju rovnaký server)
[]$ export CVSROOT=:pserver:cvs@cvs.freepascal.org:/FPC/CVS
[]$ cvs login

heslo je 'cvs' bez .

stiahnite si lazarus zdrojáky
[]$ cvs -z3 co lazarus

skompilujte lazarus:

[]$ cd lazarus
[]$ make (gmake on BSD)

Ak bolo FPC nainštalované vporiadku, mala by kompilácia prebehnúť bez problémov. Ak nie, prečítajte si FAQ.

Spusťte lazarus
[]$ ./lazarus

IDE by sa malo spustiť. Ak ste spusťili lazarus v konzole, uvidíte pár poznámok ohladom chýbajúcich nastavení. Toto je normálne pri prvom štarte. IDE sa snaží automaticky naisť kde sú prekladač freepascal a jeho zdrojáky.

Skontrolujte cesty
Použíte menu a choďte do
Tools -> Options -> Environment -> Files

'FPC Source directory' by mal ukazovať na miesto kde máte zdrojáky FPC. Tento adresár väčšinou končí s /fpc/ alebo /fpcsrc/ (napr. /usr/src/fpcsrc, alebo /home/username/freepascal/fpc) a obsahuje adresáre ako 'compiler', 'docs', 'fcl', 'rtl' a 'packages'.

Dorob: vysvetli ostatné cesty

Rada

Aby ste updatly lazarus stačí

[]$ cd /home/username/freepascal/lazarus
[]$ cvs -z3 update -dP
[]$ make clean all  (gmake na BSD)

Toto skompiluje lazarus a vytvorí IDE bez balíkov. Aby sťe napojili nainštalované balíky spravte následovné:

[]$ make idepkg

Inštalácia Lazarusa pod Debian GNU/Linux

Existujú už predpripravené balíky pre Debian na stiahnutie. Uistite sa, že ste si prečítali usr/share/doc/lazarus/README.Debian predtým než začnete. Návrhy, nápady a sťažnosti sú výtané; prośim pošlite svoje komentáre Carlosovi Laviolovi <claviola@debian.org>.

Ďaľší (ľahší?) spôsob inštalácie Lazarusa pod Debianom

Pridal User:Kirkpatc.

Jednoduchá inštalácia lazarusa pod Debianom

(predpokladá sa čerstvá inštalácia Debianu bez načítaných vývojárskych knižníc)

Zo stránky sourceforge si stiahnite posledné fpc, fpclib a lazarus vydania; následujte linky z http://lazarus.freepascal.org, kliknite na "downloads" nalavo, potom kliknite na "binaries" potom "linux" a potom "Current Lazarus RPM". Toto vás donesie až na

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339

Potom stiahnite následovné súbory (alebo novšie verzie ak sa dá)

 • fpc-1.9.5-041001.i386.rpm
 • fpcsrc-1.9.5-041001.i386.rpm
 • lazarus-0.9.2.2-fpc_1.9.5_041001.i386.rpm

choďte do adresára kam ste súbory uložili a spravte sa root-om(su) a napíšte:

alien fpc*   //toto skonvertuje aj fpc aj fpcsrc do debian formátu
alien laz*

potom použite kpackage, alebo podobný nástroj na nainštalovanie fpc, fpcsrc a lazarus **.rpm.deb súborov.

Potrebujete vytvoriť konfiguračný súbor, ktorý sa bude nachádzať v /etc/fpc.cfg. Stále ako root choďte do hlavného adresára fpc /usr/lib/fpc/1.9.5 a napíšte

sh ./samplecfg /usr/lib/fpc/1.9.5 /etc

Overte si obsah vášho nového konfiguračného súboru (cat /etc/fpc.cfg) a spravte zmeny ktoré potrebujete použitím vi alebo iného textového editora.

Potrebujete nainštalovať vývojové balíky GTK a pixbuf takže

apt-get install libgtk2.0-dev
apt-get install libgdk-pixbuf-dev

A potom môžte začať programovať!

Inštalácia Lazarusa pod macOS

Je to vpodstate to isté ako pod Linuxom. Jedine musíte nainštalovať apple-developer tools a X11.

Inštalácia Lazarus vo Windows

Aktuálna release binárnych balíčkov Lazarus pre Windows sa inštaluje veľmi jednoducho. Binárny balíček pre Linux i Windows je dostupný z SourceForge.net

Stiahnite poslednú verziu (momentálne (currently Lazarus-0.9.2.4-20041210-win32.exe) a spusťte aplikáciu. Dostanete sa do typickej inštalácie Windows, v ktorej sú prekladač FreePascal a zdrojové knižnice nainštalované do rovnakej adresárovej štruktúry ako Lazarus a môžete spustiť IDE a pracovať bez väčších problémov, za predpokladu, že máte odinštalovanú predchádzajúcu verziu Lazarus a/alebo FreePascal (väčšinou v adresári C:\pp).

Lazarus Snapshot pre Windows nájdete aj na: http://www.ca.freepascal.org/Lazarus/

Inštalácia so zdrojových súborov

Ak dávate prednosť inštalácii zo zdrojových kódov, postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií (Vďaka, Joe, za tento popis Krok za krokom)

ToDo: pôvodná adresa ftp://ftp.freepascal.org/pub/fpc/source/lazarus.zip nefunguje, ale neviem či ide o to isté...

 • archív rozbaľte, napr. do c:\Lazarus. Potrebujete mať nainštalovaný aspoň FreePascal-1.9.3, ktorým preložíte zdrojové kódy a Lazarus.exe pracuje. Cesta k môjmu (pôv. autorora) FreePascal je c:\pp\bin\win32. V tomto adresári nájdete viacero spustiteľných súborov (make, grep, ppc386 atď.).
 • Otvorte konzolu (príkazový riadok) a zadajte:
cd c:\lazarus
set path=c:\pp\bin\win32;c:\lazarus //samozrejme zmeňte na svoju cestu
windres -i lazarus.rc -o lazarus.res
make

Ak všetko prebehne ako má, napíšte Lazarus.exe. Editor zdrojového kódu, dialógy a editor vlastností pracuje, ale nie perfektne... Pozrite sa a uvidíte.

Môžete tiež preložiť príklady:

cd examples
make

Ak rozbalíte Lazarus na iný disk, napr.: d:\Lazarus. Môže sa stať, že budete potrebovať utilitu gnu na jeho vytvorenie, ak ju máte, zadajte jej cestu do premennej Path, ale jednoduchšie je nevyberať iný disk.

To je všetko.


Inštalácia Lazarusa pod BSD

 Prośim napíšte ma niekto!

Pôvodní spolupracovníci a zmeny

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Initially imported and formatted. VlxAdmin 9/22/2003
 • Changed Joe's part for Windows to require fpc 1.0.10. Vincent 9/25/2003
 • Updated "What is required for lazarus". AndrewJohnson 10/1/2003
 • Finished formatted the InstallingLazarus page VlxAdmin 2/22/2004
 • Posted some notes about Installing FPC and Lazarus: mostly reflecting experiences in trying to get the PATHS right in Linux. 3/11/2004 User:Kirkpatc
 • Copied the contents of my note into the main InstallingLazarus section, edited it slightly. I don't know how to remove the original note. 3/12/2004 User:Kirkpatc
 • Removed the original note. Tidied the wiki and formatting a bit. VlxAdmin
 • Corrected a couple of typos - 3/12/2004 User:Kirkpatc
 • Added link for daily snapshot deb packages - 3/27/2004 Vincent
 • Fixed links in GettingLazarus (downloading binaries) and several other pages. 22 July 2004 User:Kirkpatc
 • Added link for lazarus deb packages - 19 August 2004 VincentSnijders
 • Added a short note on installing in Debian - 23 Nov 2004 User:Kirkpatc
 • Considerable re-write and re-organization of installation section - 11 Dec 2004 User:Kirkpatc