Lazarus Tutorial/nl

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) 日本語 (ja) македонски (mk) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) shqip (sq) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Inleiding

Lazarus is een "vrije" en opensourceontwikkelomgeving die gebruik maakt van de FreePascal Compiler (object pascal). De FreePascal Compiler is ook een open source project en "vrije software". De Lazarus Integrated Development Environment (IDE) is een stabiele en complete ontwikkelomgeving waarmee grafische en terminalprogramma's ontwikkeld kunnen worden. Lazarus draait onder Linux, FreeBSD, Windows, MAC-OS en ook op 64-bits platforms. Naast een instelbare code-editor heeft Lazarus ook een grafische tool voor het maken van de programmaschermen, alles volledig geïntegreerd met de FreePascal-compiler.

Het begin

(Thanks to User:Kirkpatc)

Je eerste Lazarus-programma

Download, installeer en start Lazarus. Voor een complete handleiding voor de installatie van Lazarus verwijzen we naar deze pagina, hier willen we alleen aantekenen dat bij de windows installer FPC automatisch geïnstalleerd wordt en dat je voor Linux FPC, de FPC-broncode en Lazarus apart moet installeren. Let hierbij dat de FPC versie past bij de gekozen Lazarus versie.

Nadat je Lazarus gestart hebt, zie je verschillende windows op je scherm: het hoofdmenu bovenin, de "Object Inspector" aan de linkerkant, de broncode-editor neemt het grootste deel van je scherm in, daar overheen zie je de basis voor je eerste scherm ("Form1").

Het scherm met het hoofdmenu bevat niet alleen een menu, maar ook een aantal knopjes en een rij met "tabs". Als de "Standard" tab nog niet geselecteerd is, doe dat dan door er op te klikken met de muis. Zoek dan de "Button" icon (een rechthoekje met 'OK' erop) en klik daarop. Klik daarna ergens links van het midden op het "Form1" scherm. Hierdoor zal er een rechthoek (een windowsknopje) verschijnen met de tekst 'Button1'. Klik nog eens op de "Button" icon op de "Standard" tab en daarna weer op "Form1" rechts van de eerste button. Er zal een tweede knop verschijnen, ditmaal met de tekst 'Button2'.

Klik nu op Button1 om deze te selecteren. In de Object Inspector worden de eigenschappen (properties) van de Button1 getoond. Bovenin de Object Inspector vind je de property 'Caption', deze heeft nu de waarde 'Button1'. Klik in dit vakje en wijzig de tekst in 'Press'. Als je nu op ENTER drukt of in een andere vakje klikt zul je zien dat de tekst op de knop nu wijzigt in 'Press'. Klik nu op de "Events" tab van de Object Inspector, hierdoor zie je een lijst van de verschillende Events waarop door de knop gereageerd kan worden. Deze Events bevatten onder meer OnClick, OnEnter, OnExit. (Events ontstaan als gevold van akties van de gebruiker van je programma. Wordt er op een knop geklikt dan wordt dus het OnClick event aangeroepen.) Klik in het vakje naast het OnClick, er verschijnen dan een knopje met een driehoekje en een knopje met een ellipsis (...). Als je op het ellipsis-knopje drukt, wordt er automatisch naar het editor scherm overgegaan en zal de cursor knipperen in een stukje code dat er als volgt uit ziet:

 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 begin
 
 end;

Type op de regel tussen begin en end het volgende:

 Button1.Caption := 'Press again'

Druk nu op F12 en je wordt weer terug gebracht naar het ontwerp van Form1.

Wijzig nu de properties van Button2 door er op te klikken en dan naar de Object Inspector te gaan. Wijzig het Caption property in 'Exit'. Ga dan naar de "Events" tab en klik op het vakje achter OnClick, klik dan op de ellipsis knop en je komt weer in het editor scherm. Wijzig de hierbij automatisch aangemaakte procedure zodat deze er als volgt uit ziet:

 procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
 begin
  Close;
 end;

Je hoeft dus alleen maar Close; in te typen.

Je bent nu klaar om je programma te compileren en uit te voeren. De makkelijkste manier is om van het 'Run'-menu de 'Run'-optie te kiezen, je kunt ook op F9 drukken of op het groene driehoekje klikken. In ieder geval zal je programma eerst gecompileerd worden en daarna gelinkt. Uiteindelijk zal je programma uitgevoerd worden, als tenminste alles is goed gegaan en er geen fouten in je code zaten.

Er zal nog een scherm verschijnen waarin allerlei meldingen van de compiler zullen verschijnen, maar uiteindelijk zal je scherm Form1 getoond worden (zonder alle puntjes, die je in de ontwerp fase ziet.) Dit is het "mainwindow" van je applicatie en het wacht op de dingen die komen gaan.

Klik eens op de knop met de tekst 'Press'. Als het goed is, zie je dat de tekst wijzigt in 'Press again'. Klik je er nog eens op, dan blijft de tekts 'Press again'!!

Klik nu op de knop met de tekst 'Exit'. Het scherm zal sluiten en daarmee wordt je programma afgesloten. Je komt weer in de IDE, waar het originele Form1 scherm weer te zien zal zijn met alle puntjes. Je kunt dan dus weer verder gaan met het wijzigen van je scherm en je programma.

Het is verstandig (en hopelijk niet te laat) om je werk op te slaan. Dit kun je doen door ctrl-shift-s te geven of in het 'Edit'-menu de keuze 'Save all' te maken. Maak er een gewoonte van om je werk regelmatig op te slaan, zodat je geen werk kunt verliezen!

Een kleine uitbreiding.

Heropen, indien nodig, je opgeslagen project. (Menu 'Project', keuze 'Open recent project') Klik in het "Form1" scherm op de "Press" knop (Button1) om het te selecteren. Ga naar op de Object Inspector en klik op het vakje achter het OnClick. Een klik op de ellipsis knop brengt je dan in de editor in de code van het OnClick event van deze knop. Wijzig de code zodat die er als volgt uitziet:

 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
{We gebruiken hier het Tag property, die de waardes 0 of 1 krijgt.}
 begin
  if Button1.tag =0 then
  begin
   Button1.caption := 'Press again';
   Button1.tag := 1
  end else
  begin
   Button1.caption := 'Press';
   Button1.tag := 0
  end
 end;

Sla je werk weer op, laat het opnieuw compileren en run je programma. Als je nu op de eerste knop drukt, zie je dat de tekst wisselt tussen 'Press' en 'Press again'.

The rest is up to you!

Tekst georiënteerde programma's.

Als je een console of tekst georiënteerd programma moet schrijven (bijvoorbeeld als je een basis cursus Pascal volgt, of voor een programma dat door een batch file wordt uitgevoerd), kun je ook Lazarus gebruiken om dit programma te bewerken, compileren en uit te voeren. Lazarus is dus ook een ideale tool om Pascal-programma's te schrijven. Zie Console Mode Pascal.

De Editor

De onderdelen van de Editor

Als je Lazarus opstart, verschijnen er een aantal losse van elkaar onafhankelijke of te wel 'floating' schermen op je desktop.

Het scherm aan de bovenkant van je desktop heeft als titel: Lazarus Editor vXXXXXX - project1. Hierbij wordt de serie X-en vervangen door het versie nummer van de Lazarus omgeving en zal project1 de naam weergeven van het project waar je op dat moment mee bezig bent. Dit scherm is het hoofdscherm en bevat het hoofdmenu en de componenten pallet.

Lazmain.jpg

Onder de titelbalk zien we het Hoofdmenu, met de gebruikelijke keuze als File, Edit, Search enzovoort. Daarnaast zijn er een aantal keuze specifiek voor Lazarus. Daaronder vinden we aan de linkerkant een aantal knopjes die een snelle en eenvoudige toegang geven tot een aantal belangrijke en veel gebruikte functies. Naast deze knopjes vinden we het componenten palet. Net zoals een schilder gebruik maakt van een palet om een kleur verf te kiezen, hebben we in Lazarus een pallet om een te gebruiken component te kiezen.

Onder dit hoofdscherm zie je aan de linkerkant de Object Inspector, en de Lazarus Source Editor aan de rechterkant. Er kan nog een ander kleiner scherm, genaamd Form1 zichtbaar zijn, dat over de Lazarus Source Editor scherm ligt. Als dit niet gelijk zichtbaar is, kun je het oproepen door op F12 te drukken. De F12 toets schakelt heen en weer tussen een formulier (form) en de bijbehorende code unit. Het formulier is de grafische interface van je programma.

Als je een nieuw project start zal er een standaard "Form" worden aangemaakt. Dit formulier is niet meer dan een kaal scherm met titelbalk en op dat scherm een matrix van puntjes die je helpen bij het positioneren van de verschillende componenten. De titelbalk bevat ook de gebruikelijke Minimalisatie-, Maximalisatie- en Sluitknopjes. Als je op het form klikt, zie je in de Object Inspector aan de linkerkant van je desktop de properties (eigenschappen) van het form.

Er zijn nog meer schermen die je zichtbaar kunt maken of die zichtbaar worden tijdens het werken: de Project Inspector, die gegevens laat zien over de bestanden die onderdeel zijn van het project; het Messages scherm, waarin compiler meldingen, foutmeldingen en voortgang rapportage getoond worden. Als je Lazarus opstart vanuit een terminal scherm, dan blijft dit zichtbaar en worden de compiler meldingen hierin ook weergegeven.

Het Hoofdmenu

Het hoofdmenu bevat de volgende keuzes: File Edit Search View Project Run Components Tools Environment Windows Help

De keuzes kunnen op de bekende manieren geselecteerd worden, door een klik met de muis of door het gebruik van de Alt toets in combinatie met de onderstreepte latter. De F10 toets zorgt er ook voor dat het menu actief wordt.

Het File menu

 • New Unit: Maakt een nieuwe Unit file aan zonder form (Pascal Source).
 • New Form: Maakt een nieuw Form: Zowel het zichtbare form als de bijbehorende Pascal source file.
 • New ...: Laat een pop-up scherm zien keuzes van verschillende nieuw te maken documenten.
 • Open: Opent een "Open bestand" dialoog om een bestaand document te openen.
 • Revert: Maakt alle wijzigingen ongedaan en keert terug naar de laatst opgeslagen versie van het bestand.
 • Open recent: Geeft uit keuze uit de laatst geopende bestanden.
 • Save: Slaat het huidige bestand op onder de bekende naam. Als er nog geen naam bekend is, zal het systeem hier om vragen. (net als 'Save As').
 • Save As: Stelt je in staat om de file onder een andere naam en of in een andere directory op te slaan.
 • Close: Sluit de huidige file, en vraagt indien nodig of de wijzigingen moeten worden opgeslagen.
 • Close all editor files: Sluit alle files in de editor en vraagt eventueel of de wijzigingen moeten worden opgeslagen.
 • Clean directory: Toont een dialoog waarin een serie van wijzigbare filters getoond worden voor het verwijderen van bepaalde bestanden in de huidige directory. Dit is handig voor het verwijderen van backup files en overblijfselen van oude Delphi projecten.
 • Quit: Sluit Lazarus af, eventueel na het vragen of wijzigingen moeten worden opgeslagen.

Het Editmenu

 • Undo: Draait de laatste actie terug.
 • Redo: Voert de laatste actie die was terug gedraaid opnieuw uit.
 • Cut: Verwijdert de geselecteerde tekst en plaatst dit op het Clipboard.
 • Copy: Plaatst een kopie van de geselecteerde tekst op het Clipboard.
 • Paste: Plaatst de inhoud van het Clipboard op de cursor positie. Als er tekst is geselecteerd wordt deze tekst vervangen door de tekst op het clipboard.
 • Indent selection: Laat de geselecteerde tekst naar een aantal posities inspringen. Het aantal posities kun je instellen via Environment -> Editor options -> General -> Block indent. Dit is een handig tooltje bij het formateren van je broncode.
 • Unindent selection: Het tegengestelde van de vorige menukeuze. Het verlaagt het aantal positie dat de geselecteerde tekst is ingesprongen.
 • Enclose selection: Laat een pop-up schermpje zien waarin een keuze gemaakt kan worden voor een bepaalde blok structuur, zoals bijv.begin ... end; try ... except; en nog een aantal. De geselecteerde tekst wordt dan in de gekozen structuur opgenomen.
 • Uppercase selection: Zet de geselecteerde tekst om naar uppercase.
 • Lowercase selection: Zet de geselecteerde tekst om naar lowercase.
 • Tabs to spaces in selection: Zet tabs om naar spatie in de geselecteerde tekst. Het aantal spaties wordt bepaald in Environment -> Editor options -> General -> Tab widths.
 • Break lines in selection: Als er regels in de geselecteerde tekst langer zijn dan in Environment -> Editor options -> Display -> Right Margin is ingesteld, worden deze regels afgebroken op een woord grens en vervolgd op de volgende regel.
 • Comment selection: Maakt van de geseleteerde tekst commentaar door iedere regel te laten beginnen met //.
 • Uncomment selection: Verwijdert de commentaar markeringen.
 • Sort selection: Sorteert lijnen (of woorden of paragrafen) alphabetisch, hierbij zijn opties voor oplopend of aflopend, hoofdlettergevoelig of niet.
 • Select: Hierbij kunnen bepaalde blokken tekst geselecteerd worden. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld select all, select to brace, select paragraph or line etc.
 • Insert from character map: Maakt het mogelijk om bijvoorbeeld diakritisch tekens in te voeren, door ze in een popup schermpje te kiezen.
 • Insert text: Geeft een popup menu voor het invoeren van bepaalde standaard teksten zoals CVS sleutelwoorden (Author, Date, Header etc) of GPL notitie, de gebruikersnaam of de huidige datum en tijd.
 • Complete code: Complementeert de code waar de cursor staat. Dit is redelijk intelligent en kan je een hoop tijd besparen. Het kan bijvoorbeeld classes complementeren door het toevoeging van "private" variabelen, Getters en Setters en het toevoegen van method bodies. Zie ook Lazarus IDE Tools.
 • Extract procedure: Van de geselecteerde tekst wordt een nieuwe procedure gemaakt.

Het Searchmenu

 • Find: Net als bij alle andere tekstverwerkers, krijg je een popup te zien waarin je zoekcriteria kunt invullen.
 • Find Next, Find previous: Voert de vorige zoekaktie opnieuw uit in de aangegeven richting. (Next zoekt naar het eind, Previous naar het bein.)
 • Find in files: Het zelfde als Find maar nu kun je ook laten zoeken in alle files van het project of alle bestanden in een directorie.
 • Replace: Vervangt een bepaalde tekst door een andere.
 • Incremental find: Een zoek functionaliteit die werkt terwijl je de zoekstring invult. Bijvoorbeeld: Nadat je "Incremental Find" hebt gekozen en je typt een "l" zal de eerste "l" worden gehighlight. Typ je daarna een "a" dan zal de eerste "la" getoond worden, etc.
 • Goto line: Hiermee gaat de cursor naar de aangegeven regel in de file.
 • Jump back: Gaat terug naar het vorige Bookmark. Dit Bookmark moet eerst met Add jump point to history gezet zijn. Dit werkt door alle in de editor geopende bestanden.
 • Jump forward: Ga naar het volgende Bookmark.
 • Add jump point to history: Plaats een bookmark of "spring"punt.
 • View Jump-History: Dit moet een lijst van bookmarks laten zien. Maar is helaas Not implemented yet.
 • Find other end of code block: Als de cursor bij een begin staat, springt deze naar de bijbehorende end of vice versa.
 • Find code block start: Springt naar het begin van de procedure of functie.
 • Find Declaration at cursor: Toont de plaats waar een identifier is gedeclareerd. Dit kan in dezelfde file zijn, maar ook in een andere file. Als deze file nog niet in de editor geopend is, zal dat automatisch gebeuren. Als de cursor bijvoorbeeld in TButton staat, zal de file buttons.pp geopend worden. (Dezelfde functionaliteit krijg je met een ctrl + muisklik.
 • Open filename at cursor: Opent de file waarvan de naam onder de cursor staat. Kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het zoeken van Include files.
 • Goto include directive: Als het actieve bestand ge-include wordt in een ander bestand, wordt dit andere bestand geopend, met de cursor op de plaats van het include directive.

Het View menu

Geeft je de controle over welk van de verschillende schermen op je desktop actief wordt.

 • Object Inspector: Standaard staat dit scherm aan de linkerkant van de desktop. Het toont de eigenschappen van het control dat op dat moment geselecteerd is. Als je dus op een component op je form klikt worden de eigenschappen (properties) daarvan in de object inspector getoond. Bovenin de object inspector zie je een boom-structuur waarin de componenten van het actieve form te zien zijn. Je kunt ook in deze boom-structuur klikken om de eigenschappen van een bepaald component te laten zien. Het onderste deel van de Object Inspector heeft twee tabs. De eerste bevat alle Properties en de tweede alle Events. Onder Properties vinden we de eigenschappen zoals name, colour, caption, font, size.Er zijn twee kolommen. In de linker kolom staat de naam van het property, in de rechter kolom wordt de toegekende waarde getoond. Ook de Events-tab kent twee kolommen. De linker kolom toont de verschillende events die het component kent en de tweede de naam van de aan dat event toegekende procedure. Als er nog geen procedure aan een event is toegekend, kun je dat doen door in het bijbehorende vakje te klikken en dan op de
  ...
  knop te klikken. Je komt dan in de code-editor terecht en is er een basis declaratie voor de procedure gemaakt.
 • Source Editor: In dit scherm kun je de broncode bewerken. Het werkt in principe net als iedere andere tekstverwerker. De muis kan de cursor overal in de tekst plaatsen en met het links klikken en bewegen van de muis kun je tekst selecteren. Een rechter muisklik geeft een popup-menu. Het popup menu ziet er echter anders uit dan het normale Knip, Kopie en Plak menu dat je gewend bent. Je ziet echter wel opties als Find Declaration en Open File at Cursor. Aan de bovenkant van de source editor zie je een aantal tabs, een voor iedere file die je geopend hebt. Het klikken op zo'n tab maakt de bijbehorende file de actieve file. Je kunt natuurlijk tussen de verschillende files ook knippen en plakken. Je zult zien dat de editor "Syntax highlighting" kent, met instelbare kleuren voor "keywords", commentaar, strings etc etc. Het niveau van inspringen wordt net zolang vastgehouden totdat je dit zelf wijzigt. Het gedrag en uiterlijk van de Source Editor kun je instellen via Environment -> Editor options. Je ziet dan een dialoog met verschillende tabs waarop je verschillende instellingen kunt doen.
 • Code Explorer: Een handig scherm waarmee je snel naar bepaalde punten in je code kunt springen. Dit scherm wordt standaard aan de rechterkant van je desktop getoond. Dit scherm toont in een boomstructuur de code van het in de source-editor actieve bestand. Als het geopend wordt toont het alleen de naam van de unit en takken voor de interface en implementatie secties van de file, maar als je klikt op
  +
  knop aan de linkerkant van een tak, zal deze uitklappen. Hierdoor worden meer details getoond totdat iedere individueele constante, variabele, procedure en functie decleratie worden getoond. Als je de file in de editor wijzigt moet je op refresh klikken om de code explorer de nieuwe stand van zaken te laten weergeven.
 • Units...: Opent een popupvenster met een lijst van alle bestanden in het project. Als je op een bestandsnaam klikt wordt deze geopend en getoond in de Source-editor. Je kunt ook meerdere bestande selecteren, dan worden alle gekozen bestanden in de source editor geopend. Via Project -> Project Inspector option kun je ook een lijst krijgen, maar dit zijn alleen source bestanden.
 • Forms...: Hiermee wordt een pop-upvenster getoond met alle forms in het project. Klik op een form en het wordt actief gemaakt, zodat je het kunt wijzigingen.
 • View Unit Dependencies: Laat een scherm zien met een boomstructuur die per unit de afhankelijkheden van die unit laat zien. The meeste bestanden die als afhankelijkheid worden getoond zullen zelf ook weer een
  +
  box hebben, waardoor je steeds dieper meer afhankelijkheden ziet, vaak in recursie.
 • Toggle form / unit view F12: Schakelt heen en weer tussen de source-editor en het formulier dat bij de bewerkte unit hoort. Als de focus op de Source Editor ligt, kun je de source-code aanpassen. Heeft het formulier ontwerpfocus, dan kun je daar wijzigingen in aanbrengen. De makkelijkste manier om te schakelik tussen Source Editor en Form is de F12 toets.
 • Messages: Laat het Messages-scherm zien. In dit scherm worden de compiler berichten getoond.
 • Search Results: Een scherm dat de resultaten toont van het zoeken in bestanden.
 • Debug windows: Hiermee wordt een submenu getoond waarin je de verschillende debug-schermen kunt oproepen. Hieronder wordt de debugger beschreven.

Het Project menu

 • New Project: Maakt een nieuw project. Er verschijnt eerst een dialog scherm waarin de keuze voor het type project gemaakt moet worden.
 • New Project from file: Er wordt een open bestand dialoog getoond waarmee naar een bestand ge"browsed" kan worden waarvan een nieuw project gemaakt wordt.
 • Open Project Er wordt een open bestand dialoog getoond waarmee je een Lazarus Project Information (.lpi) file kunt aangeven, zodat er een bestaand project geopend kan worden.
 • Open Recent Project: Geeft een pop-up menu met de laatst geopende projecten.
 • Save Project: Vergelijkbaar met File -> Save all: alle bestanden van het huidige project worden opgeslagen. Als er nog geen filenaam bekend is van een file dan wordt hier omgevraagd.
 • Save Project As...: Vraagt om een naam voor het project. Bij een nieuw project wordt de default Project1.lpi aangeboden. Je kunt niet dezelfde naam gebruiken voor het project als voor een bestand / unit in dit project. (Zie ook below).
 • Publish Project: Maakt een kopie van alle tot het project behorende bestanden. Ideaal voor het versturen van de source van je project naar een collega. In een project directory staan een aantal bestanden die niet noodakelijk zijn. De .lpi file bijvoorbeeld bevat informatie over de sessie, zoals bookmarks, de plaats van de cursor etc. Tevens staan er een aantal .ppu, .o bestanden de executable in de directory. Zie ook Lazarus IDE Tools
 • Project Inspector: Opent een scherm met een boomstructuur waarin de bestanden van het huidige project getoond worden. Je kunt hier bestanden toevoegen, verwijderen en openen en bepaalde opties voor het project wijzigen.
 • Project Options...: Opent een dialoog scherm met een aantal tabs om bepaalde opties te zetten voor de Applicatie (Titel, Doelbestandsnaam), Forms (hier kun je aangeven welk formulier het "mainform" is en welke forms automatisch gemaakt moeten worden) and Info (waarin ondermeer aangegeven kan worden of de editor informatie, zoals cursorpositie, alleen voor de project files moet worden opgeslagen of voor alle geopende bestanden).
 • Compiler options ...: Opent een dialoog scherm met een aantal tabs om de compiler te kunnen configureren. Tabs zijn ondermeer Paths, om zoekpaden naar units, include-bestanden en dergelijke aan te geven; Parsing voor het aangeven van een aantal "Parse" opties; Code om optimalisatie opties te kiezen; Linking met keuzes met betrekking tot debugging, statisch of dynamisch geladen libraries, en of deze opties doorgegeven moeten worden aan de linker; Messages definieert de meldingen die de compiler genereerd; Other hier kun je aangeven dat er een andere cfg-file gebruyikt moet worden, dan de standaard fpc.cfg; Inherited laat zien welke opties worden overgenomen van andere units; Compilation hier kunnen opdrachten opgegeven worden die voor of na de compilatie uitgevoerd moeten worden.
 • Add editor file to Project: Voegt het bestand dat in de editor actief is, aan het projet toe.
 • Remove from Project: Toont een lijst met bestanden die deel uitmaken van het project zodat je aan kunt geven welk bestand verwijderd kan worden.
 • View Source: Laat het "hoofd"bestand van het programma zien. Dit is meestal het project bestand (.lpr).
 • View ToDo List: Laat een lijst met "ToDo" dingen zien. de lijst wordt opgebouwd uit de commentaar regels die met //TODO beginnen. Je kunt zelf de items nummere door achter //TODO een volgnummer te zetten. Let op: Als de //TODO regel met een spatie begint, wordt deze niet getoond. Je moet na het oproepen van dit scherm eerst op de refresh pijl klikken. Alleen de TODO-items die ook zijn opgeslagen worden getoond.

Het Run menu

 • Build: Hiermee worden alle bestanden in het project die sinds de laatste compilatie zijn gewijzigd gecompileerd.
 • Build all: Hiermee worden alle bestanden in het project gecopileerd ook degene die niet gewijzigd zijn.
 • Abort build: Onderbreekt het compileren - Kan handig zijn als je je realiseert iets stoms gedaan te hebben of als het compileren te lang duurt en er dus echt iets mis moet zijn.
 • Run: Dit is de manier om de compilatie te starten en als dat goed gegaan is het programma te starten. Lazarus zal eerst de bestanden opslaan, dan het projet compileren en linken voordat het programma wordt uitgevoerd.
 • Pause: Pauzeert de uitvoering van het programma. Hierdoor kan eventuele uitvoer gecontroleerd worden. Het pauzeren wordt opgeheven door weer op Run te klikken.
 • Step into: Wordt gebruikt in samenhang met de debugger, hiermee wordt het programma statement voor statement uitgevoerd. Is een bepaald statement een procedure of wordt er een functie in aangeroepen dan zal de debugger deze functie of procedure ook statement voor statement uitvoeren.
 • Step over: Voert een bepaald statement in een keer uit. Als er dus een functie of procedure in het statement staat wordt die als "een stap" uitgevoerd.
 • Run to cursor: Het programma wordt uitgevoerd tot het de regel code bereikt waar de cursor staat. Op dat moment stop het en kun je met Step into, Step over of Run het programma verder uit voeren.
 • Stop: Stopt de uitvoering van het programma. Het programma kan dan niet vervolgt worden, maar zal bij een Run weer opnieuw gecompileerd worden en vanaf begin af worden uitgevoerd.
 • Run Parameters: Laat een popup scherm zien met een tweetal tabs. Op de eerste tab kun je parameters opgeven die aan het programma worden meegegeven. Onder Linux kun je ook opgeven op welk display (scherm en desktop) het programma getoond moet worden. Op de tweede tab kunnen de systeem variabelen bekeken worden en eventueel voor het programma overschreven.
Een belangrijk gebruik hiervan is het activeren van een terminal scherm waarin de consol invoer en uitvoer kan worden getoond. Als je een terminal programma (console-mode) ontwikkeld, dan moet je het vinkje zetten bij "Use launching application". Een eerste keer hun je een foutmelding krijgen als:
"xterm: Can't execvp /usr/share/lazarus//tools/runwait.sh: Permission denied". 
Dit betekent dat je de rechten voor dit bestand even goed moet zetten (bijv. met chmod +x filename). Hierna zal er als het programma gestart wordt, een terminal scherm openen waarin alle invoer en uitvoer (readln, writeln) getoond zal worden.
Nadat het programma is afgesloten verschijnt in de schermpje een "Press enter" bericht, zodat je na afloop van het programma nog de tijd hebt om de in- en uitvoer na te lezen.
Zie ook de lessen voor Console Mode Pascal-programmeren.
 • Reset debugger: Hiermee wordt de debugger in de originele stand terug gebracht. Alle breakpoints en waarden van variabelen worden weggegooid.
 • Build file: Compileerd het bestand dat op dat moment actief is in de source editor.
 • Run file: Compileert, linkt en voert alleen het huidige actieve bestand uit.
 • Configure Build + Run File: Hiermee wordt een popup scherm getoond waarin bepaalde opties gezet kunnen worden. Daarna wordt de betreffende file gecompileerd, gelinkt en uitgevoerd.
Deze laatste drie opties maken het je dus mogelijk om een klein testprojectje te laden en dat uit te voeren. Open het de project file (.lpr) dan wel als "normal source" door op "Cancel" te klikken als Lazarus deze vraag toont.

Het Components-menu

 • Open Package: Opent een lijst met de geinstalleerde packages, met de mogelijkheid om een of meer packages te openen.
 • Open Package File: Toont een Open bestand dialoog waarmee een package geopende kan worden.
 • Open Recent Package: Geeft een submenu met onlangs geopende packages.
 • Add Active Unit to Package: Voegt het bestand dat in de editor actoef is toe aan een package.
 • Package Graph: Toont een boomstructuur die de relaties tussen de geínstalleerd packages laat zien.

Het Tools-menu

 • Configure custom tools: Hiermee kunnen externe tools aan het menu toegevoegd worden. Je zou bijvoorbeeld een programma om bitmaps te wijzigen aan het Tools-menu kunnen toevoegen.
 • Quick syntax check: Voert een syntax check uit. Er wordt dus alleen gekeken of er geen fouten in de sources zitten, zonder dat het programma wordt gecompileerd. Een syntax check gaat sneller dan het compileren en linken van je programma.
 • Guess unclosed block: Laat zien welk begin-statement geen end-statement heeft door er in de broncode naar toe te springen.
 • guess misplaced IFDEF/ENDIF: Laat zien of er een IFDEF directive is zonder bij behorend ENDIF directive.
 • Make resource string: Zet de geselecteerde string in de resourcestring van het project. Het voordeel is dat deze string vervangen kunnen worden zonder dat het hele programma opnieuw gecompileerd moet worden.
 • Diff: Vergelijkt twee bestanden and laat de verschillen zien. Er zijn een aantal opties, bijv. spaties aan het begin of eind van een regel, verschillen in regeleinden.
 • Check LFM file in editor: Laat de form definitie in tekstvorm in de editor zien. (Nog niet geïmplementeerd.)
 • Convert Delphi unit to Lazarus unit: Importeert en converteert een Delphi-unit naar Lazarus, dit is een hulp middeltje om je Delphi projecten over te zetten. Een aantal benodigde wijzigingen worden dan automatisch in de source aangebracht. Zie ook Lazarus For Delphi Users en Code Conversion Guide.
 • Convert DFM file to LFM: Dit converteert de Delphi-form bestanden (.dfm) naar het Lazarus equivalent. Zie ook Lazarus For Delphi Users en Code Conversion Guide.
 • Build Lazarus: Zorgt er voor dat Lazarus opnieuw gecompileerd wordt. Dit kun je gebruiken na het downloaden van een nieuwe CVS versie of nadat je componenten hebt geïnstalleerd. (Doe het eens en zie wat er gebeurt in het Messages Scherm!).
 • Configure "Build Lazarus": Hiermee wordt bepaald hoe Lazarus gebuild wordt. Je kunt bijvoorbeeld slechts een bepaald onderdeel opnieuw laten "builden" of je kunt Lazarus met een andere widget set compileren. Je kunt ook een andere doel (target) directory opgeven.

Het Environment-menu

 • Environment options: Toont een dialog scherm met tabs voor
  • Files - hier kan de standaard directory, compiler, sourcedirectory and temporary directory voor de compilatie ingesteld worden;
  • Desktop - bevat opties voor de taal, het automatisch opslaan, het opslaan van de desktop, hints van de component pallet en de speedbuttons;
  • Windows, hiermee kan aangegeven worden waar de verschillende schermen geplaatst moeten worden;
  • Form Editor - het instellen van de gebruikte kleuren in de form editor;
  • Object Inspector - het instellen van de kleur en itemhoogte van de Object Inspector;
  • Backup - het instellen van hoe de veiligheids kopien van de bewerkte bestanden worden gemaakt;
  • Naming - het specificeren van de gebruikte extensie voor de pascal files ('.pp' or '.pas'), of alle bestandnamen worden omgezet in kleine letters en of er automatisch hernoemd of verwijderd moet worden.
 • Editor options: Toont een dialoog scherm met tabs voor
  • General - het instellen van zaken als automatisch inspringen, het "highlighten" van haakjes, drag-drop acties, scrollen, het "highlighten" van de syntax, het laten zien van hints, grootte van het inspringen van tekstblokken en tabs, aantal malen "Undo";
  • Display - het instellen van het tonen van regelnummers, de aanwezigheid van "gutters", de grootte en het type van het font in de editor. Het bevat een preview panel waarin de verschillende ingestelde kleuren getoond worden;
  • Key Mappings - de keuze tusen de Lazarus of Turbo Pascal schema of het volledig naar eigen wens instellen van;
  • Color - de keuze van een kleuren schema voor een aantal talen zoals: Object Pascal, C++, Perl, HTML, XML and shell scripts. Ook hier een preview panel die toont hoe de kleuren ingesteld zijn;
  • Code Tools - het instellen van het completeren van Identifiers, tooltips, template file names en aanvullingen op de code completion.
 • Debugger Options: Toont een dialoog scherm met tabs voor
  • General - het kiezen van de debugger: geen, GNU debugger (gdb) of gdb via SSH, het opgeven van het zoek pad voor debuggers en het instellen opties voor de gekozen debugger;
  • Event log - instellen of the log wordt gewist voor het uitvoeren van het programma en welke berichten getoond moeten worden;
  • Language Exceptions - het aangeven welke fouten genegeerd kunnen worden;
  • OS Exceptions - het instellen van OS-specifieke berichten (signals) (nog niet geïmplementeerd).
 • Code Tool Options: Toont een dialoog scherm met tabs voor
  • General - het toevoegen van additionele zoek paden en het instellen van een aantal opties voor "Method Jumping";
  • Code Creation - het instellen van een aantal opties voor het automatisch aanmaken van code;
  • Words - het instellen van hoe Pascal keywords worden geschreven, in Hoofdletters of kleine letters, de eerste letter als hoofdletter en de rest klein;
  • Line Splitting - het bepalen van hoe de source regels afgebroken moeten worden;
  • Space - het bepalen of er achter bepaalde syntax onderdelen automaitsch een spatie geplaatst moet worden.
 • Code Tools Defines Editor: Misschien kan iemand anders dit onderdeel uitleggen?


 • Re-scan FPC Source directory Dit zorgt ervoor dat de FPC source directory opnieuw doorzocht wordt. Lazarus gebruikt de fpc sources om de juiste event handlers aan te maken en als er naar declaraties gezocht wordt. Als met behulp van de environment options deze directory gewijzigd wordt, zal Lazarus deze automatisch controleren. Maar als dit buiten Lazarus om is gebeurt of je krijgt foutmeldingen als je "Find Declaration" gebruikt dan moet je twee dingen doen:
 1. Controleren of het pad van de fpc source directory nog goed staat in de environment opties.
 2. Re-scan FPC source directory.

The Windows sub-menu

Geeft een lijst van geopende schermen zoals de Source Editor, Object Inspector en Project Inspector. Het klikken op de naam van een van deze schermen brengt dit scherm naar de voorgrond.

Het Help menu

Op dit moment zijn er drie keuzes:

 • Online Help opent in de in Configure Help opgegeven browser een pagina van de Lazarus documentatie.
 • Configure Help Opent een dialoog scherm met de mogelijkheid om het pad naar de browser in te voeren en de URL's naar de lazarus documentatie. Uiteindelijk zal dit wijzen naar een locale directory als het help-systeem volledig is geïmplementeerd.
 • About Lazarus Laat het bekende About-scherm zien..

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een volledige Help zal zijn, met informatie over de Pascal syntax, het gebruik van de IDE etc etc. Het huidige document zal daar een onderdeel van zijn, dus: We need contributions from anyone who feels able to provide them: the WiKi is very easy to edit. oftewel: We kunnen de hulp van iedereen gebruiken die denkt te kunnen helpen: de WiKi kun je eenvoudig aanpassen!

Het knoppenpaneel (Button bar)

Een kleine "toolbar" met een aantal knopjes, die veelgebruikte menukeuzes snel beschikbaar maken:

New unit, Open (met een drop-down lijst van onlangs geopende bestanden), Save, Save all, New Form, Toggle Form/Unit (Schakelen tussen de unit en het form), View Units, View Forms, Run, Pause, Step Into, Step over.

De Componenten Palet

Een toolbar met tabs waarop een groot aantal iconen die de componenten weergeven.

De verschillende componenten zijn functioneel gegroepeerd op de tabs. Aan de uiterste linker kant zie je op iedere tab een pijl, genaamd 'Selection Tool'.

Als je de muis boven een icon houdt verschijnt er een hint met de naam van het component. Je zult zien dat iedere naam begint met een 'T'. De 'T' staat voor 'Type' of eigenlijk 'Class'. In de volgende lijst van Componenten zie je links naar bestanden die beschrijvingen bevatten van de units waarin ze gevonden worden. Als je iets wilt weten van een bepaald component is het ook verstandig om te kijken naar het component waarvan het is afgeleid. Zo is bijvoorbeeld een TMaskEdit is afgeleid van TCustomMaskEdit.

TABS (de namen zijn over het algemeen veelzeggend genoeg.):

 • Standard: Veel gebruikte componenten: TMainMenu, TPopupMenu, TButton, TLabel, TEdit, TMemo, TToggleBox, TCheckBox, TRadioButton, TListBox, TComboBox, TScrollBar, TGroupBox, TStaticText, TRadioGroup, TCheckGroup, TPanel, TActionList
 • Additional: Regelmatig gebruikte componenten: TBitBtn, TSpeedButton, TImage, TShape, TBevel, TPaintBox, TNotebook, TLabeledEdit, TSplitter, TMaskEdit, TCheckListBox, TScrollBox, TApplicationProperties, TStringGrid, TDrawGrid, TPairSplitter
 • Common Controls: TTrackBar, TProgressBar, TTreeView, TListView, TStatusBar, TToolBar, TUpDown, TPageControl, TImageList
 • Dialogs: TOpenDialog, TSaveDialog, TSelectDirectoryDialog, TColorDialog, TFontDialog, TOpenPictureDialog, TSavePictureDialog, TCalendarDialog, TCalculatorDialog

Een aantal veel gebruikte Dialoog procedures en functions zie je niet op de componenten palet, maar kunnen eenvoudig gebruikt worden met aanroep vanuit je eigen programma.

Bij de installatie van Lazarus zijn een aantal voorbeelden meegenomen, deze voorbeelden staan in de $LazarusPath/examples subdirectory. Veel van deze voorbeelden laten het gebruik van dialog en andere componenten zien zonder het gebruik van de IDE en de Componenten Palet, de gebruikte componenten worden expliciet gedefinieerd in het hoofd pascalunit. Andere voorbeelden maken weer wel gebruik van de IDE.

Waarschijnlijk zullen niet alle voorbeelden gelijk werken en zul je het een en ander moeten wijzigen aan toegangsrechten tot bestanden of directories. Het eenvoudigste is waarschijnlijk om de sources te kopieren naar een directory waar je volledige rechten hebt en van daaruit de projecten te compileren en runnen.

Kijk eens naar het 'testall' programma. Je kunt hiermee via de menukeuze Components bijna alle componenten aan het werk zien. Daarna kun je de source eens bestuderen om te zien hoe ze werken en hoe je ze kunt gebruiken.

 • Misc: TColorButton, TSpinEdit, TArrow, TCalendar, TEditButton, TFileNameEdit, TDirectoryEdit, TDateEdit, TCalcEdit, TFileListBox
 • Data Controls: Een aantal data-aware uitvoeringen van componenten die op the Standard en Additional tab staan: TDBNavigation, TDBText, TDBEdit, TDBMemo, TDBImage, TDBListBox,TDBComboBox, TDBCheckBox, TDBRadioGroup, TDBCalendar, TDBGroupBox, TdbGrid
 • Data Access: TDatasource
 • System: TTimer, TIdleTimer, TProcess
 • SynEdit: SynEdit bevat een set van componenten voor Delphi, Kylix, CB en Lazarus waaronder een edit control. Het ondersteunt Syntax Highlighting, Code Completion en heeft exportfuncties naar HTML, tex en RTF. Het is geen wrapper om een bestaand MS control maar een volledig losstaand component. Zie ook synedit op sourceforge. TSynEdit, TSynAutoComplete, TSynExporterHTML, TSynMacroRecorder, TSynMemo, TSynPasSyn, TSynCppSyn, TSynJavaSyn, TSynPerlSyn, TSynHTMLSyn, TSynXMLSyn, TSynLFMSyn, TSynUNIXShellScriptSyn, TSynCssSyn, TSynPHPSyn, TSynTeXSyn, TSynSQLSyn, TSynMultiSyn

Om de componenten van de palet te gebruiken moet er natuurlijk een form zijn om ze op te plaatsen. Als er nog geen form is kun je via File -> New Form een nieuw formulier laten aanmaken. Klik dan op het icoontje van het component dat je wilt gebruiken en klik daarna op het formulier op de plek waar je het component ongeveer wilt hebben. Daarna kun je het met de muis op de juiste plaats slepen en de gewenste afmetingen geven. Deze aanpassingen kun je natuurlijk ook maken door de relevante properties in de Object Inspector te wijzigen.

Als je aanvullende componenten installeert (zelfgemaakte of uit een package van een andere bron) kunnen deze op nieuwe tab getoond worden. Deze kunnen dan op dezelfde wijze gebruikt worden als de standaardcomponenten. Zie Install Packages.

De Debugger

Moet nog geschreven worden.

De Lazarusbestanden

Een Lazarusproject voor een grafisch programma bestaat uit minimaal twee bestanden:

 xxx.pas (of xxx.pp) en yyy.lpr 

Eigenlijk worden er meer aangemaakt, maar dit zijn de bestanden die je een naam geeft. Het project bestand (lpr) en het unit bestand (pas of pp) mogen niet dezelfde naam hebben, omdat Lazarus de bijbehorende unit in de sources dezelfde naam zal geven.

Dus als je een project genaamd again opslaat, kun je de form unit niet meer als again.pas opslaan. Er zijn dan twee objecten met dezelfde naam. Dit kan niet en zal een "duplicate name" melding geven.

Uiteindelijk was dit mijn resultaat:

e:/lazarus/kj/lazhello:

total 4740 free 76500
-rwxrwxrwx  1 kjwh   root 4618697 Mar 24 11:19 again.exe
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   3002 Mar 24 11:21 again.lpi
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   190 Mar 24 11:18 again.lpr
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   506 Mar 24 11:08 againu.lfm
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   679 Mar 24 11:08 againu.lrs
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   677 Mar 24 11:08 againu.pas
-rw-rw-rw-  1 kjwh   root   2124 Mar 24 11:08 againu.ppu
-rwxrwxrwx  1 kjwh   root   335 Mar 24 11:07 ppas.bat

Zoals je ziet zijn het een paar meer dan je in eerste instantie dacht op te slaan.

Hieronder voor elk bestand een kleine beschrijving::

again.exe: Het uitvoerbare binaire bestand. Onder Windows zal het de ".exe"-extensie krijgen, onder Linux krijgt het geen extensie. In eerste instantie zullen deze bestanden erg groot zijn, omdat ze de volledige debug informatie bevatten. Met behulp van de "strip"-tooltje kan deze informatie verwijderd worden en zal het bestand aanzienlijk kleiner worden.

again.lpi: Dit is een bestand met informatie met betrekking tot je project, vergelijk baar met de .dsk file in Delphi. Het wordt opgeslagen in XML-formaat en bevat informatie over de plaats van de verschillende schermen, informatie over welke bestanden waren geopend in de editor, de cursorpositie in de verschillende bestanden, etc etc.

again.lpr: De broncode van het programma. Dit is een gewoon Pascal-bestand en wordt volledig door Lazarus onderhouden. Het is over het algemeen niet nodig dat je in deze file zelf wijzigingen aanbrengt.

againu.lfm: Dit is een tekstbestand met daarin de beschrijving van je form. Het wordt gebruikt om de resource file te genereren die in de initialisation sectie van againu.pas wordt ge-include. Delphi dfm-bestanden kunnen naar het Lazarus formaat worden omgezet met behulp van de Tools->Convert DFM file to LFM utility.

again.lrs: Dit is dan de door Lazarus gegenereerde en gebruikte resource-file. NB: Het is geen Windows resource file!

againu.pas: Het bestand dat de broncode bevat van het formulier. Dit is dus het bestand dat je in de source editor bewerkt.

again.ppu: De gecompileerde versie van agianu.pas.

ppas.bat: Dit is een script dat er voor zorgt dat je programma gelinkt wordt zodat er een uitvoerbaar bestand ontstaat. Als dit laatste succesvol was wordt het automatisch verwijderd.