Compile time/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

Käännösaika

Käännösaika (Compile time) viittaa jaksoon, jolloin Pascal ohjelma käännetään ja sitä käytetään yleensä viittaamaan kääntäjän tuntemiin tietoihin, joita se voi käyttää ohjelman kääntämisessä. Esimerkkejä tällaisesta käännösaikana käytettävissä olevasta informaatiosta ovat compiler switch, tunnisteiden arvot, jotka on määritelty vakioiksi, merkkijonovakiot ja ohjelmateksti.

Tietoja, joita ei ole saatavilla, ennen kuin ohjelmaa suoritetaan, kutsutaan ajonaikaiksi (runtime) tiedoksi.

Käännösaikana käytettävissä olevat tiedot ovat yleensä ohjelmalle tehokkaampia, koska vakioiden ja arvojen määrittelemien muuttujien alustaminen voidaan tehdä kerran, kun ohjelma käännetään, toisin kuin suoritetaan ajon aikana aina, kun ohjelma käynnistetään.