Colon/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆) (zh_CN)

Kaksoispiste

:


Symboli : (lausutaan "kaksoispiste") käytetään Pascalissa usealla eri tavalla.

  • Sitä käytetään erottamaan case lauseen valintakohtien valintaa ja sen toimintaa .
  • Se erottaa funktion määrittelyssä funktion nimen ja mahdollisten parametrien määritteluosan funktion tyypistä.
  • Sitä käytetään merkitsemään label.
  • Sitä käytetään erottamaan valinnaisen kenttäleveyden määrittimen Write tai Writeln aliohjelmien parametrinä.

Kaksoispisteen ASCII tai unicode arvo on 58.navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)