period/fi

From Free Pascal wiki

English (en) suomi (fi) français (fr)

Piste

Desimaalierotin

Sisäisesti Pascalissa käytetään . (pistettä) erottamaan luvun kokonaisosa ja murto-osa toisistaan.

myReal := 6.28318

Vähintään yksi luku pisteen edessä on pakollinen. Jos luku on 0 (nolla) ja osia niin 0 on kirjoitettava eteen.

Lukuja joita ei esitetä kymmenkantajärjestelmässä ei voida käyttää tällä tavoin. Esimerkiksi arvoa puoli ei voi kirjoittaa %0.1 (% on binäärilukujen etuliite).

Tunnisteen laajuuden valitsin

Strukturoitujen tietotyyppien kohdalla piste erottaa tietorakenteen tunnisteen sen yksittäisistä osista, eli menetelmistä tai datakentistä.

 1 program recordDemo(input, output, stderr);
 2 
 3 uses
 4 	Linux;
 5 
 6 var
 7 	info: TSysInfo;
 8 begin
 9 	if sysInfo(@info) <> 0 then
10 	begin
11 		halt(1);
12 	end;
13 	
14 	writeLn('uptime: ', info.uptime, ' seconds');
15 	
16 	with info do
17 	begin
18 		writeLn('total free: ', freeram, ' bytes');
19 	end;
20 end.

Alue

Kaksi peräkkäistä pistettä .. määrittää kokonaisluku alueen.

type
	signumCodomain = -1..1;


Modulin loppu

Mikä tahansa moduulin eli program, unit tai library päälohko on suljettava varatulla sanalla end ja pisteellä.

program hiWorld(input, output, stderr);

begin
	writeLn('Hi world!');
end.

Sitä voidaan pitää luonnollisten (kirjoitettujen) kielten tapana, jossa pistettä käytetään lopussa.

Merkinnän end. jälkeen kääntäjä jättää huomiotta sen jälkeen tulevat merkinnät.


Nimiavaruus

Yksiköiden nimet, joissa on pisteitä, käytetään nimiavaruuden (namespace) symbolina.


Pisteen ASCII arvo

ASCII:ssa pisteen merkkikoodi on desimaalisena 46 (tai heksadesimaalisena 2E) joka on siis määritelty . (pisteeksi).


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)