Equal/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Yhtäsuuri kuin

=

Symbolia = (sanotaan “yhtäsuureksi" tai "samaksi kuin”) käytetään

Esimerkki

program equalDemo(input, output, stderr);

const
	answer = 42;

resourcestring
	prompt = 'What''s the answer?';

type
	number = longint;

var
	i: number;

begin
	writeLn(prompt);
	readLn(i);
	
	if not (i = answer) then
	begin
		exitCode := 1;
	end;
end.

Pitää tiedostaa, mitä vertaillaan: Kun verrataan kahta viittausta eli luokkaa (class)- tai osoittimen (pointer) muuttujia, vertaillaan yleensä kahta muistiosoitetta, ei kuitenkaan todellista sisältöä näissä osoitteissa. Operaattorin ylikuormituksella voidaan kuitenkin muuttaa tätä käyttäytymistä. Esimerkiksi ansistrings sisältöä voidaan verrata ilman erityistä huolta, vaikka sisäisesti (läpinäkyvästi) ne toteutetaan viitteinä.

Vertailevat huomiot

Toisin kuin monilla muilla ohjelmointikieleillä, yhtäsuuruussymbolia ei käytetä uudelleen liittämään arvoa, vaan se tehdään merkkiparilla := (saa arvokseen). Poikkeuksena tästä ovat "alustetut muuttujat", joissa määritetään alkuarvo var lohkossa variable - osiossa muuttujien määrityksissä:

program initializedVariable(input, output, stderr);

var
	i: longint;
	response: string = 'Wrong!';

begin
	writeLn('What''s the answer?');
	readLn(i);
	
	if i = 42 then
	begin
		response := 'Right!';
	end;
	
	writeLn(response);
end.

Vertailu johtaa aina boolean (loogiseen) arvoon.

ASCII arvo

ASCII:ssa merkkikoodin arvo on desimaalisena 61 (tai heksadesimaalisena 3D) on määritelty = (yhtäsuuruus merkiksi).

Katso myös


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)