Greater than/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 19:05, 27 October 2018 by Djzepi (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

>

ASCII:ssa ja UTF-8:ssa merkkikoodi 62 (tai heksadesimaalisena 62 (or hexadecimal 3E ) määritellään olevan > (suurempi kuin merkki).

Vertailuoperaattori

Suurempi kuin

Suurempi kuin symboli > vertaa, onko symbolin vasemmalla puolella oleva arvo suurempi kuin symbolin oikealla puolella oleva arvo. Ilmaisu johtaa boolean arvoon .

 1program comparisonDemo(input, output, stderr);
 2
 3type
 4	size = (tiny, small, medium, large, huge);
 5
 6var
 7	n, m: longint;
 8	c, d: char;
 9
10begin
11	// niin tietenkin, kokonaislukuja voidaan verrata
12	n :=  2;
13	m := -2;
14	
15	if n > m then
16	begin
17		writeLn(n, ' > ', m);
18	end;
19	
20	// myös luetellut tyypit voidaan laittaa järjestykseen
21	if huge > medium then
22	begin
23		writeLn('huge on suurempi kuin medium');
24	end;
25	
26	// vakiot true ja falset ovat myös vertailukelpoisia
27	if true > false then
28	begin
29		writeLn('true on suurempi kuin false');
30	end;
31	
32	// myos merkit ovat järjestyksessä toisiinsa nähden
33	// (tulos riippuu käytetystä merkistökoodauksesta)
34	c := 'a';
35	d := 'Z';
36	
37	if c > d then
38	begin
39		writeLn(c, ' > ', d);
40	end;
41end.

Kaikki ordinaalityyppejä voidaan verrata saman tyyppisiin arvoihin. Kokonaislukuja voidaan verrata mihin tahansa kokonaislukuun.

 1program comparisonSignedDemo(input, output, stderr);
 2
 3var
 4	n: int64;
 5	m: qword;
 6
 7begin
 8	n := -1; // n tallennetaan %111...111
 9	m :=  2; // m tallennetaan %000...010
10	
11	// etumerkillinen vertailu
12	if n > m then
13	begin
14		writeLn(n, ' > ', m);
15	end;
16	
17	// "etumerkitön" vertailu
18	if qword(n) > m then
19	begin
20		writeLn('qword(', n, ') > ', m);
21	end;
22end.

Suurempi tai yhtä suuri kuin

Jos suurempi kuin symbolia seuraa yhtäsuuruusmerkki >=, niin vertailu johtaa myös arvoon true, jos molemmat operandit ovat yhtä suuria

Bitin siirto-operaattori

Kaksi peräkkäistä suurempi kuin merkkiä >> toimivat shr operaattorina.

Template luettelo

Generisten tyyppien määrittelyissä template luettelon rajaus loppuu > merkkiin.


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)