Greater than/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 18:05, 27 October 2018 by Djzepi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

>

ASCII:ssa ja UTF-8:ssa merkkikoodi 62 (tai heksadesimaalisena 62 (or hexadecimal 3E ) määritellään olevan > (suurempi kuin merkki).

Vertailuoperaattori

Suurempi kuin

Suurempi kuin symboli > vertaa, onko symbolin vasemmalla puolella oleva arvo suurempi kuin symbolin oikealla puolella oleva arvo. Ilmaisu johtaa boolean arvoon .

 1 program comparisonDemo(input, output, stderr);
 2 
 3 type
 4 	size = (tiny, small, medium, large, huge);
 5 
 6 var
 7 	n, m: longint;
 8 	c, d: char;
 9 
10 begin
11 	// niin tietenkin, kokonaislukuja voidaan verrata
12 	n :=  2;
13 	m := -2;
14 	
15 	if n > m then
16 	begin
17 		writeLn(n, ' > ', m);
18 	end;
19 	
20 	// myös luetellut tyypit voidaan laittaa järjestykseen
21 	if huge > medium then
22 	begin
23 		writeLn('huge on suurempi kuin medium');
24 	end;
25 	
26 	// vakiot true ja falset ovat myös vertailukelpoisia
27 	if true > false then
28 	begin
29 		writeLn('true on suurempi kuin false');
30 	end;
31 	
32 	// myos merkit ovat järjestyksessä toisiinsa nähden
33 	// (tulos riippuu käytetystä merkistökoodauksesta)
34 	c := 'a';
35 	d := 'Z';
36 	
37 	if c > d then
38 	begin
39 		writeLn(c, ' > ', d);
40 	end;
41 end.

Kaikki ordinaalityyppejä voidaan verrata saman tyyppisiin arvoihin. Kokonaislukuja voidaan verrata mihin tahansa kokonaislukuun.

 1 program comparisonSignedDemo(input, output, stderr);
 2 
 3 var
 4 	n: int64;
 5 	m: qword;
 6 
 7 begin
 8 	n := -1; // n tallennetaan %111...111
 9 	m :=  2; // m tallennetaan %000...010
10 	
11 	// etumerkillinen vertailu
12 	if n > m then
13 	begin
14 		writeLn(n, ' > ', m);
15 	end;
16 	
17 	// "etumerkitön" vertailu
18 	if qword(n) > m then
19 	begin
20 		writeLn('qword(', n, ') > ', m);
21 	end;
22 end.

Suurempi tai yhtä suuri kuin

Jos suurempi kuin symbolia seuraa yhtäsuuruusmerkki >=, niin vertailu johtaa myös arvoon true, jos molemmat operandit ovat yhtä suuria

Bitin siirto-operaattori

Kaksi peräkkäistä suurempi kuin merkkiä >> toimivat shr operaattorina.

Template luettelo

Generisten tyyppien määrittelyissä template luettelon rajaus loppuu > merkkiin.


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)