Additional tab/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru)

Välilehti Additional tab Komponenttipaletilla sisältää lisää, usein käytettyjä komponentteja.

Component Palette Additional.png

Kuvake Komponentti Kuvaus
tbitbtn.png TBitBtn Painike valinnaisella kuvalla
tspeedbutton.png TSpeedBtn Pienehkö kuvapainike, esim TToolBar:n käyttöön.
tstatictext.png TStaticText Valittava teksti, vähän samantapainen kuin TLabel
timage.png TImage Kuva (gif, jpg, bmp, png).
tshape.png TShape Kuvio kuten kolmio/suorakulmio/ympyrä.
tbevel.png TBevel Rajaus joka antaa syvyys vaikutelman.
tpaintbox.png TPaintBox Piirtoalue TCanvas
tnotebook.png TNotebook Säiliö sivuille melkein kuin muistikirja.
tlabelededit.png TLabeledEdit TEdit / TLabel yhdistelmä.
tsplitter.png TSplitter Koon muutos työkalu.
ttrayicon.png TTrayIcon System tray kuvake.
tcontrolbar.png TControlBar Lomakkeen toolbar -komponenttien hallinta.
tflowpanel.png TFlowPanel Paneeli jossa määrätään miten siihen kiinnitetyt muut paneeli/komponentit siirtyvät koon muuttuessa.
tmaskedit.png TMaskEdit Kuten TEdit mutta rajoittaa annettavia merkkejä.
tchecklistbox.png TCheckListBox TCheckBox:n ja TListBox:n yhdistelmä.
tscrollbox.png TScrollBox Sisällön vierittäjä.
tapplicationproperties.png TApplicationProperties Ei näkyvä sovelluksen ominaisuuksien säilö.
tstringgrid.png TStringGrid Kaksi uloitteinen taulukko joka sisältää merkkijonoja.
tdrawgrid.png TDrawGrid Kaksi uloitteinen taulukko joka voi sisältää myös kuvia.
tpairsplitter.png TPairSplitter Komponentti joka jakaa alueen kahteen osaan.
tcolorbox.png TColorBox Valinta jolla valitaan värejä.
tcolorlistbox.png TColorListBox Samantapainen luettelo kuin TListBox mutta sillä valitaan värejä.
tvaluelisteditor.png TValueListEditor Luettelo ominaisuuksien nimistä muokattavine arvoineen.

Katso myös

Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro