TCheckBox/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) русский (ru)

TCheckBox tcheckbox.png on komponentti, joka tarjoaa neliömäisen ruudun tekstillä, joka voi sisältää valintamerkin. TCheckbox konrolli on standardi valintaruutu. Se on saatavilla komponenttipaletin Standard välilehdeltä . Kun TCheckBox on valittu (☑) niin checked ominaisuus on true (tosi) muuten false (epätosi). Jos kohde AllowGrayed on asetettu arvoon false (oletusarvo) niin valintaruudulla on vain kaksi mahdollista tilaa (ominaisuus State): cbChecked ja cbUnchecked. Jos AllowGrayed on arvossa true niin valintaruudulla on kolme mahdollista tilaa: cbChecked, cbUnchecked ja cbGrayed.

TCheckBox-milk-sugar.png

Käyttö

Jos haluat käyttää TCheckBox-komponenttia lomakkeella

  • Klikkaa TCheckBox:n kuvaketta komponenttipaletilla.
  • Klikkaa lomakkeella, valintaruutu sijoitetaan lomakkeelle.
  • Siirry komponenttimuokkaimeen. Tapahtumat-välilehdellä on Name ominaisuus (komponentin nimi ohjelmassa), muuta se kertovammaksi.
  • Ominaisuus checked, oletuksena on tila ettei valintaruutu ei ole valittuna, kaksoisklikkaamalla arvoa, se kääntää sen arvosta false arvoon true.
  • Valintaruudun oikealle puolelle tulee tekstikenttä johon oletusarvoisesti laitetaan komponentin nimi, esimerkiksi Checkbox1. Tämä näkyy ohjelman käyttäjälle. Sen vaihtaminen onnistuu Caption-ominaisuudessa. Kirjoita siinä sopivampi teksti ja paina Enter.
  • Jos halutaan tekstikenttä valintaruudun vasemmalle puolen niin ominaisuudessa BidiMode se voidaan vaihtaa arvoon bdRightToLeft. Oletusarvona on bdLeftToRight.
  • Jos valintaruudun tehtävänä on vain säilyttää arvoa niin ei tarvitse tehdä enempää. Jos jotain on tehtävä kun valintaruutu vaihtaa tilaansa tai sitä klikataan niin pitää lisätä tapahtuma.

Tapahtuma voidaan tehdä klikkaamalla Tapahtumat-välilehden haluttua ominaisuutta, sitten klikataan painiketta jossa on kolme pistettä (...). Tämä luo tapahtuman käsittelijän rungon ja vie lähdekoodieditoriin jossa runko on. Tähän kirjoitetaan tapahtuman koodi.

  • Jos halutaan muuttaa valintaruudun arvoa koodina niin arvo voidaan asettaa sen checked ominaisuuteen arvo True tai False. Nämä kertovat onko valintaruutu valittu tai valitsematta.


Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu