@/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 17:15, 6 August 2022 by Kai Burghardt (talk | contribs) (resolve Category: Pages using deprecated enclose attributes)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

@

Osoiteoperaattori @ palauttaa muuttujan, aliohjelman tai funktion osoitteen.

Normaalisti @ palauttaa tyypittömän osoittimen arvon. Jos käsittellään osoittimia paljon ja halutaan vähentää virheitä jotka johtuvat viittauksista väärään tyyppiseen kohteeseen käytetään kääntäjän ohjetta {$typedaddress on}.

Seuraavassa on esimerkki, mikä tuottaa tyypittömien osoittimien kanssa kelvollista ja toiminnallista koodia, mutta antaa virheellisen tuloksen:

 1program untypedAddressDemo(input, output, stderr);
 2
 3procedure incrementIntByRef(const ref: PByte);
 4begin
 5	inc(ref^);
 6end;
 7
 8var
 9	foo: integer;
10begin
11	foo := -1;
12	incrementIntByRef(@foo);
13	writeLn(foo);
14end.

Tarkoituksena oli, että 0 (nolla) tulostuu, mutta ohjelma tulostaa -256. Kun lisätään koodiin {$typedaddress on} niin käätäminen keskeytyy yhteensovittomaan tyyppivirheeseen. Tavallisesti halutaan viimeksi mainittu käyttäytyminen (käännösaikainen virhe) sen sijaan, että tuhlataan aikaa tuntikausia virheenkorjaukseen.

Muita huomautuksia

  • ASCII:ssa merkin @ (AT merkki): arvo on 64.

Lisää aiheesta


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)